Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SZL-63 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, niestacjonarne(stosunki międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węc
Prowadzący grup: Janusz Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych, potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych [K_W05+++], [K_U04+++]

EK2 Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W09+++], [K_K01++]

EK3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej [K_W12+]

EK4 Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych [K_U02++]

EK5 Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U10+++]

EK6 Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych [K_K04++]


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 do EK6: Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­wykład – 18 godz


Praca własna studenta:

­Samodzielne studiowanie literatury, zapoznanie się z aktami prawa pierwotnego i wtórnego UE – 42 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z funkcjonowaniem konferencji międzyrządowej UE jako modelu wielostronnej dyplomacji w latach 1956-2007.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień:

1. Geneza i status konferencji międzyrządowej. 2. Podstawa prawna i cele konferencji międzyrządowej. 3. Konferencja międzyrządowa w latach 1956-1957. 4. Konferencja międzyrządowa w 1985 r. 5. Konferencje międzyrządowe w latach 1990-1991. 6. Konferencja międzyrządowa w latach 1996-1997. 7. Konferencja międzyrządowa w 2000 r. 8. Konferencja międzyrządowa w latach 2003-2004. 9. Konferencja międzyrządowa w 2007 r. 10. Konwent jako alternatywny model wielostronnej i wielopoziomowej dyplomacji. 11. Konwent w sprawie Karty Praw Podstawowych 1999-2000 12. Konwent w sprawie przyszłości Europy 2002-2003.

Literatura:

Podstawowa:

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządowa, Kraków 2012; J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011.

Uzupełniająca:

A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin 2007; M. Plenzler, Konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej i jej efekty dla rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Poznań 1998; A. Podraza, Konferencja międzyrządowa jako metoda reformowania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2007, nr 1, s. 7-33; R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.