Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny i społeczno-gospodarczy RFN

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SZL-99 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: System polityczny i społeczno-gospodarczy RFN
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stopnia, niestacjo. (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę ogólną z zakresu współczesnych systemów politycznych, [K_W01+++]

EK2: Ma wiedzę na temat rozwiązań ekonomicznych charakterystycznych dla społecznej gospodarki rynkowej [K_W08+++]

EK3: Ma wiedzę o federalizmie i rozwiązaniach instytucjonalnych w Niemczech [K_W01+++]

EK4: Ma wiedzę na temat rozwiązań społecznych charakterystycznych dla społecznej gospodarki rynkowej [K_W08+++]

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład problemowy

metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

3

Wykład 18 godzin

przygotowanie do wykładu (lektura zalecanych podręczników) -

32 godzin

Przygotowanie do egzaminu -40 godzin

Pełny opis:

1. System polityczno – prawny RFN. Ustawa Zasadnicza, zasady ustrojowych (państwo federalne, demokratyczne, prawa i socjalne)

2. Najważniejsze instytucje federalnych (Bundestag i Bundesrat, kanclerz i rząd, prezydent)

3. niemiecki federalizm -parlamenty krajowe (landtagi) i rządy krajowe, 4. Ustawodawstwo federalne i krajowe, kompetencje, reforma federalizmu

5. system sądowniczy i najważniejsze sądy federalne (Federalny Trybunał Konstytucyjny, Administracyjny itd.)

6. Najważniejsze zmiany systemowe po zjednoczeniu.

7. System gospodarczo –społecznym RFN - teoretyczne podstawy społecznej gospodarki rynkowej - szkoła freiburska, Müller -Armack i Ludwig Erhard.

8. Sytuacja gospodarcza Niemiec zachodnich po II. wojnie światowej.

9. Najważniejsze etapy rozwoju gospodarczego RFN 1949-2012.

10. Cele polityki gospodarczej i społecznej. Konkurencja jako zasada organizacji rynku.

11. Polityka stabilizacyjna. Rada Rzeczoznawców ds. Rozwoju Gospodarczego.

12. Decydenci gospodarczy, grupy nacisku.

13. System socjalny, jego zmiany i problemy.

14. Agenda 2010 – reformy Hartz I-IV; Rister-Rente

15. Polityka rynku pracy.

Literatura:

. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

Bojenko-Izdebska, E. Reforma niemieckiego federalizmu, w: Prawo-władza-społeczeństwo–polityka Toruń, 2006

Bojenko-Izdebska, E. Nowa” czy „odnowiona” społeczna gospodarka rynkowa w RFN w: Doktryny – historia - władza”, Księga pamiątkowa, poświęcona profesorowi Wiesławowi Kozubowi –Ciembroniewiczowi,. A. Citkowska–Kimla, M. Kiwior–Filo, B. Szlachta (red.), Kraków, 2009

Banaszak B., System konstytucyjny Niemiec, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008

Brocka-Palacz B. (red. nauk.) Dokąd zmierzają Niemcy? Reformy polityczne gospodarcze i społeczne, SGH, Warszawa, 2008

Czech-Rogosz J. Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, AE Katowice 2005,

Kalina-Prasznic, U. (red.) Regulowana gospodarka rynkowa, Kraków, 2007

Mączyńska, E., Pysz P. (red) Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008

Wojtaszczyk K.A. (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.