Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Resource Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.029 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Human Resource Management
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Students have a knowledge of the contemporary concepts of and methods used to measure and manage an organisation’s achievements;


Students are able to select appropriate methods and instruments for the description and analysis of problems and areas of activity in an organisation and its environment, and assess their applicability and effectiveness;


Students are able to select and manage human, material, financial, and information resources for the efficient and successful achievement of management tasks;


Graduates are qualified to create and participate in projects carried out by interdisciplinary teams working in and outside the organisation.Forma i warunki zaliczenia:

The cycle of seminars (stationary or online teaching) ends with the development and presentation of the final project (a practical example of using human resources management). Presentation of work on the forum of the group. The final grade can be increased thanks to the outstanding activity of students during the classes

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

evaluation of the project task for a defined subject; assessment of speeches and presentations during classes

Metody dydaktyczne:

Lecture, seminar, independent, student-oriented work of the student using available subject literature, study of subject literature, application of interactive teaching techniques, multimedia presentations, case study, project tasks, discussion

Bilans punktów ECTS:

30 contact hours

collecting materials for the project 39 hours

preparing a presentation x.ppt 16 hours

read the literature on the subject 30 hours

independent study of subject matter 40 hours

ECTS points for module 5


Skrócony opis:

Personnel policy in company management. The functions, structures and entities HRM. Evolution of resource management functions. Place, functions and competences of HR services. Employee recruitment and selection. Processes of HRM. Assessment of work and employees. Motivating and rewarding employees. Employee training and personal development. Leaving employees from the organization. Strategic Resource Management. Challenges in work management.

Pełny opis:

To acquaint students with the theoretical foundations of human resource management and their practical application. It is expected that after completion of the course the student will know how human resources management affects the organization's success and the success of the manager and how to implement it in practice, both in the management of their role, as well as in the structure and culture of the organization.

Each class presents examples of activities related to human resource management undertaken by organization managers (Polish and foreign experience).

It is assumed that students will gain the knowledge and skills necessary to prepare personnel strategy in the organization.

Literatura:

1. Randall S. Schuler, Personnel and human resource management, St. Paul: West Publishing Company, cop. 1987.

2. Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue, Human resource management, Homewood, IL; Boston, MA: Irwin, 1991

3. Michael Armstrong, A handbook of human resource management, London: Kogan Page, 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.