Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EKd/PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol, Marek Jarzębiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami

(K_W03)(2), (K_W05)(1), (K_W07)(2), (K_W08)(2). (K_W011)(1)

2. Uwrażliwienie na społeczny, kulturowy i ekonomiczny kontekst współczesnego zarządzania

(K_W06)(1), (K_W20)(1)

3. Ukazanie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji

(K_W018)(2) (K_W19)(1)

4. Rozwiązywanie problemów postawionych w opisach przypadków, analiza i dyskusja rozwiązań oraz wyciągnięcie wniosków

(K_U04)(1), (K_U09)(1)


Wymagania wstępne:

Nauki o organizacji

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, warunkiem przystąpienia jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wymaganych elementów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład : egzamin testowy jednokrotnego wyboru

ćwiczenia: praca zaliczeniowa [50%]

prace wykonywane na zajęciach [50%]


Metody dydaktyczne:

wykład, case studies, ćwiczenia problemowe, prezentacje teoretyczne i przykładów zagadnień

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Skrócony opis:

1. Uwrażliwienie na społeczny, kulturowy i ekonomiczny kontekst współczesnego zarządzania;

2. Ukazanie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji, w szczególności przedsiębiorstwa;

Pełny opis:

Podstawy zarządzania to przedmiot ,który zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami , definicjami i ideami występującymi w teorii i praktyce zarządzania. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w szkołami zarządzania , teoriami organizatorskimi, strukturami organizacyjnymi i podstawowymi współczesnymi koncepcjami zarządzania

Literatura:

Stoner James A.F., Wankel Charles: Kierowanie. Warszawa, PWE, 1992 i kolejne.

Praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i Wł. Piotrowskiego: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN, 2000 i kolejne.

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 i kolejne.

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008

„Personel i Zarządzanie”

„Harvard Business Review Polska”

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.