Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EKz/PPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa gospodarczego
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia niestacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W19 (2)


– posiada wiedzę na temat przedmiotu i podmiotów prawa gospodarczego oraz instytucji prawnych prawa gospodarczego K_W08 (2)


Umiejętności:


– posiada umiejętność rozwiązywania prostych problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U06 (2)

– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do powstania odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym K_U11 (2)


Kompetencje społeczne:

– rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)

– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K07 (3)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; 30 pytań, cztery odpowiedzi do wyboru; celem uzyskania oceny dostatecznej należy prawidłowo odpowiedzieć na 16 pytań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Godziny kontaktowe – 35 h

Godziny niekontaktowe – 65 h (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Krótka charakterystyka pojęcia „prawo gospodarcze”

2. Krótka charakterystyka podstawowych zasad prawa gospodarczego

3. Podstawowe źródła prawa gospodarczego

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

A. Podstawowe pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo

B. Rodzaje przedsiębiorców

C. Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców

D. Wprowadzenie do kwestii reglamentacji działalności gospodarczej

E. Podstawowe zasady kontroli przedsiębiorcy

5. Spółki

A. Pojęcie oraz podział spółek

B. Spółka cywilna – podstawowe informacje

C. Spółki handlowe – zagadnienia podstawowe

a) Spółki osobowe

b) Spółki kapitałowe

6. Ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców

7. Firma

8. Prokura

9. Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe pojęcia

10. Pojęcie umowy gospodarczej (handlowej) oraz ogólna charakterystyka wybranych umów handlowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010,

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Paweł Dąbek, Bogusława Gnela (redaktor naukowy), Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak „Prawo handlowe dla ekonomistów”, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W19 (2)


– posiada wiedzę na temat przedmiotu i podmiotów prawa gospodarczego oraz instytucji prawnych prawa gospodarczego K_W08 (2)


Umiejętności:


– posiada umiejętność rozwiązywania prostych problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U06 (2)

– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do powstania odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym K_U11 (2)


Kompetencje społeczne:

– rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)

– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K07 (3)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; 30 pytań, cztery odpowiedzi do wyboru; celem uzyskania oceny dostatecznej należy prawidłowo odpowiedzieć na 16 pytań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Godziny kontaktowe – 35 h

Godziny niekontaktowe – 65 h (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Krótka charakterystyka pojęcia „prawo gospodarcze”

2. Krótka charakterystyka podstawowych zasad prawa gospodarczego

3. Podstawowe źródła prawa gospodarczego

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

A. Podstawowe pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo

B. Rodzaje przedsiębiorców

C. Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców

D. Wprowadzenie do kwestii reglamentacji działalności gospodarczej

E. Podstawowe zasady kontroli przedsiębiorcy

5. Spółki

A. Pojęcie oraz podział spółek

B. Spółka cywilna – podstawowe informacje

C. Spółki handlowe – zagadnienia podstawowe

a) Spółki osobowe

b) Spółki kapitałowe

6. Ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców

7. Firma

8. Prokura

9. Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe pojęcia

10. Pojęcie umowy gospodarczej (handlowej) oraz ogólna charakterystyka wybranych umów handlowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010,

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Paweł Dąbek, Bogusława Gnela (redaktor naukowy), Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak „Prawo handlowe dla ekonomistów”, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.