Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EMd/EM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - II st. stac. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Katarzyna Filipowicz, Maciej Grodzicki, Jurand Skrzypek, Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Znajomość założeń, konstrukcji oraz wniosków z podstawowych modeli mikroekonomicznych – wyboru konsumenta, modelu przedsiębiorstwa oraz różnych modeli rynków

Umiejętność posługiwania się podstawowymi modelami matematycznymi w ekonomii


Z zakresu wiedzy:

K_W03 (3)

K_W07 (2)

K_W10 (3)


Z zakresu umiejętności:

K_U03 (3)


Wymagania wstępne:

Podstawy rachunku różniczkowego, podstawy mikroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (2 godz.)

- kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

- przygotowanie do ćwiczeń i aktywność na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków (KW_10, KW_03) oraz ich opisu za pomocą narzędzi ilościowych (KW_07), jak i umiejętność zastosowania tych narzędzi do przedstawionych problemów (K_U03) będzie weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach oraz poprzez prace pisemne (kolokwium, egzamin). Ocena tych prac będzie dotyczyć poziomu przyswojenia wiedzy prezentowanej na wykładach i umiejętności jej zastosowania w zadaniach.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny co dwa tygodnia)

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 67 godzin kontaktowych i 58 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

1. podstawowe modele wyboru konsumenta w świecie dwóch i n dóbr,

2. podstawowe modele wyboru międzyokresowego,

3. wprowadzenie do teorii przedsiębiorstwa,

4. podstawowe modele konkurencji doskonałej,

5. podstawowe modele monopolu i dyskryminacji cenowej,

6. podstawowe modele duopolu.

Literatura:

1. T. Tokarski, Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.

2. H.R. Varian, Microeconomic Analysis, W.W. Norton & Company, New York, London, 1992.

3. H.R. Varian. Mikroekonomia. Kurs średni-ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Katarzyna Filipowicz, Maciej Grodzicki, Jurand Skrzypek, Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Znajomość założeń, konstrukcji oraz wniosków z podstawowych modeli mikroekonomicznych – wyboru konsumenta, modelu przedsiębiorstwa oraz różnych modeli rynków

Umiejętność posługiwania się podstawowymi modelami matematycznymi w ekonomii


Z zakresu wiedzy:

K_W03 (3)

K_W07 (2)

K_W10 (3)


Z zakresu umiejętności:

K_U03 (3)


Wymagania wstępne:

Podstawy rachunku różniczkowego, podstawy mikroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (2 godz.)

- kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

- przygotowanie do ćwiczeń i aktywność na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków (KW_10, KW_03) oraz ich opisu za pomocą narzędzi ilościowych (KW_07), jak i umiejętność zastosowania tych narzędzi do przedstawionych problemów (K_U03) będzie weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach oraz poprzez prace pisemne (kolokwium, egzamin). Ocena tych prac będzie dotyczyć poziomu przyswojenia wiedzy prezentowanej na wykładach i umiejętności jej zastosowania w zadaniach.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny co dwa tygodnia)

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 67 godzin kontaktowych i 58 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

1. podstawowe modele wyboru konsumenta w świecie dwóch i n dóbr,

2. podstawowe modele wyboru międzyokresowego,

3. wprowadzenie do teorii przedsiębiorstwa,

4. podstawowe modele konkurencji doskonałej,

5. podstawowe modele monopolu i dyskryminacji cenowej,

6. podstawowe modele duopolu.

Literatura:

1. T. Tokarski, Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.

2. H.R. Varian, Microeconomic Analysis, W.W. Norton & Company, New York, London, 1992.

3. H.R. Varian. Mikroekonomia. Kurs średni-ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.