Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EMd/WS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - II st. stac. sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Katarzyna Filipowicz, Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie przez studenta podstawowych metod wnioskowania statystycznego oraz nabycie umiejętności wykorzystania tych metod w analizie danych statystycznych.

Efekty kształcenia:

1. Zna metody estymacji punktowej K_W20 (2)

2. Zna metody estymacji przedziałowej K_W20 (2)

3. Zna metodę testowania hipotez K_W20 (2)

4. Potrafi wykorzystać metody wnioskowania statystycznego do modelowania zjawisk gospodarczych K_U05(1)


Wymagania wstępne:

Podstawy rachunku prawdopodobienstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składający się z dwóch części:

Część I. Test wielokrotnego wyboru

Część II. Zadania otwarte

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany, egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Podstawowe metody wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

Rodzaje cech. Rozkłady dyskretne i ciągłe.

Estymacja punktowa.

Estymacja przedziałowa.

Testowanie hipotez.

Literatura:

1. A. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

2. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

3. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Katarzyna Filipowicz, Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie przez studenta podstawowych metod wnioskowania statystycznego oraz nabycie umiejętności wykorzystania tych metod w analizie danych statystycznych.

Efekty kształcenia:

1. Zna metody estymacji punktowej K_W20 (2)

2. Zna metody estymacji przedziałowej K_W20 (2)

3. Zna metodę testowania hipotez K_W20 (2)

4. Potrafi wykorzystać metody wnioskowania statystycznego do modelowania zjawisk gospodarczych K_U05(1)


Wymagania wstępne:

Podstawy rachunku prawdopodobienstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składający się z dwóch części:

Część I. Test wielokrotnego wyboru

Część II. Zadania otwarte

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany, egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Podstawowe metody wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

Rodzaje cech. Rozkłady dyskretne i ciągłe.

Estymacja punktowa.

Estymacja przedziałowa.

Testowanie hipotez.

Literatura:

1. A. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

2. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

3. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.