Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny i adaptacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/ESd/TIIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny i adaptacyjny
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - II st. stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student po ukończeniu modułu:

1. Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji.

2. Posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych

3. Jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i uwarunkowań zmiany zatrudnienia

4. Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych


Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin z zadaniami o charakterze problemowym.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS = 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe – 25

• Godziny niekontaktowe – 25


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej i grupowej. Zajęcia mają charakter zarówno wykładowy, ćwiczeniowy, jak i konwersatoryjny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej, zagadnieniami dot. asertywności, roli emocji i inteligencji emocjonalnej w kontakcie z drugą osobą, oraz psychologicznymi mechanizmami pracy grupowej. Zajęcia mają charakter zarówno wykładowy, ćwiczeniowy, jak i konwersatoryjny.

Literatura:

1. K. Jedliński, Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B. 2011 (i starsze wydania).

2. M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Wydawnictwo W.A.B 2007 (i starsze wydania).

3. A. Wróbel, Asertywność na co dzień, Wydawnictwo Samo sedno, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.