Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/PrF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku rach. i zarz. finansami - II stopnia zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Serwacki
Prowadzący grup: Jerzy Serwacki
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpf/strona/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Umiejętność samodzielnej analizy konstrukcji dowolnego podatku . K_U09 (2)

2. Znajomość cech charakterystycznych podatku i umiejętność ich zastosowania w konkretnej sytuacji. K_W04 (2)

3. Umiejętność poszukiwania informacji o przepisach prawa podatkowego i orzecznictwie podatkowym. K_K06 (2)

4. Umiejętność oceny jakości i dokonywania selekcji piśmiennictwa podatkowoprawnego przydatnego w praktyce stosowania prawa podatkowego K_U04(2) 5.Umiejętność załatwienia konkretnej sprawy podatkowej. K_W05 (2), K_K01(1)

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Dla studentów regularnie uczęszczających na wykłady możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy przedterminowe na wykładach.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład)

Bilans punktów ECTS:

2 pkt. ECTS x 25 godzin = 50 godzin

30 godzin kontaktowych

20 godzin pracy własnej studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

Pełny opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007

A. Olesińska, Prawo podatkowe, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca:

A.Buczek, R. Kowalczek, J. Serwacki. K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis, Warszawa 2008

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Serwacki
Prowadzący grup: Jerzy Serwacki
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpf/strona/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Umiejętność samodzielnej analizy konstrukcji dowolnego podatku . K_U09 (2)

2. Znajomość cech charakterystycznych podatku i umiejętność ich zastosowania w konkretnej sytuacji. K_W04 (2)

3. Umiejętność poszukiwania informacji o przepisach prawa podatkowego i orzecznictwie podatkowym. K_K06 (2)

4. Umiejętność oceny jakości i dokonywania selekcji piśmiennictwa podatkowoprawnego przydatnego w praktyce stosowania prawa podatkowego K_U04(2) 5.Umiejętność załatwienia konkretnej sprawy podatkowej. K_W05 (2), K_K01(1)

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Dla studentów regularnie uczęszczających na wykłady możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy przedterminowe na wykładach.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład)

Bilans punktów ECTS:

2 pkt. ECTS x 25 godzin = 50 godzin

30 godzin kontaktowych

20 godzin pracy własnej studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

Pełny opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007

A. Olesińska, Prawo podatkowe, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca:

A.Buczek, R. Kowalczek, J. Serwacki. K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis, Warszawa 2008

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.