Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/IV1/FP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojak
Prowadzący grup: Mariusz Trojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie [(K_W06) - 3]

2. Zna sposoby krótko i długoterminowego finansowania działalności oraz uwarunkowania tego finansowania [(K_W07) – 3]

3. Ma wiedzę w zakresie mechanizmów i sposobów zarządzania składnikami aktywów i pasywów przedsiębiorstwa [(K_W07) – 3]

4. Zna zasady zarządzania płynnością finansową oraz finansowania inwestycji [(K_W08) – 3]

5. Ma umiejętność identyfikowania problemów finansowych przedsiębiorstw [(K_U01) – 3]

6. Potrafi przeprowadzić analizę struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz opłacalności projektów inwestycyjnych [(K_U13) – 3]


Wymagania wstępne:

Student musi posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i instrumentów finansowych jak również powinien znać mikroekonomiczną teorię produkcji i kosztów przedsiębiorstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie pisemne wykładu, uzyskania minimum 51% punktów z testu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: K_W06, K_W07, K_W08.


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i ćwiczenia podczas wykładu: K_U01, K_U13.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 43

• Godziny niekontaktowe – 38


Skrócony opis:

W trakcie kursu (wykładu) podjęte zostaną następujące tematy - każdy w wymiarze 3 godziny lekcyjne

1. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

3. Model Modiglianiego&Millera

4. Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa

5. Optymalny poziom produkcji

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym

7. Polityka dywidendy

8. Ryzyko w działalności eksportowej

9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

10. Podsumowanie kursu

Pełny opis:

W trakcie kursu (wykładu) podjęte zostaną następujące tematy - każdy w wymiarze 3 godziny lekcyjne

1. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

3. Model Modiglianiego&Millera

4. Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa

5. Optymalny poziom produkcji

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym

7. Polityka dywidendy

8. Ryzyko w działalności eksportowej

9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

10. Podsumowanie kursu

Literatura:

1. Karpuś P, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Lublin 2005

2. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN 2005 r,

3. Czekaj J. Dreszer Z, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Podstawy teorii, PWN 2007 r

4. Barrow C, Zarządzanie finansami w małej firmie, PWN 2005 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.