Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki kapitałowe i finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKm/IV2/RKIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki kapitałowe i finansowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Rafał Wisła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych K_W16(3)

(2) Student ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania wybranych krajowych rynków finansowych oraz poszczególnych segmentów tych rynków – K_W18(3)

(3) Student potrafi dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności – K_U10(2)

(4) Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią ekonomiczną K_U19(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, podstaw finansów, matematyki finansowej, bankowości, finansów międzynarodowych,

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych

(zob.: treści modułu kształcenia).

Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2018 (zimowa sesja egzaminacyjna).


(2) Uzyskanie 3 punktów na egzaminie oznacza zaliczenie kursu na ocenę dostateczną pod warunkiem przystąpienia do egzaminu z 6 punktami – jako wynik aktywności semestralnej.


(3) Student rozpoczyna kurs z saldem 0 punktów.


(4) 6 pkt (wynik pracy w semestrze) + 5 pkt (egzamin) → 5,0

wynik 10 pkt → 4,0

wynik 9 pkt → 3,0

poniżej 9 pkt → ocena niedostateczna.


(5) Prowadzący, poprzez zlecone zadania umożliwi zdobycie 6 punktów w semestrze.


(6) Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy otwartych pytań egzaminacyjnych oraz oczekiwanych wielowarstwowych odpowiedzi. Mogą mieć charakter odpowiedzi głębi (od najprostszych odpowiedzi do odpowiedzi wymagających coraz większej wiedzy) lub odpowiedzi horyzontalnych (ten sam poziom trudności dla każdej odpowiedzi).

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykład uczestniczący; konsultacje; metody problemowe; prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

50 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.