Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/III1/PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ząbkowicz
Prowadzący grup: Anna Ząbkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą różnych systemów gospodarczych [(K_W02) - 3]

2. Zna podstawowe mechanizmy i procesy, charakteryzujące poszczególne rodzaje gospodarek [(K_W03) - 3]

3. Posiada wiedzę na temat relacji między państwem a poszczególnymi podmiotami funkcjonującymi w gospodarce [(K_W04) – 3]

4. Ma wiedzę na temat ról i funkcji poszczególnych podmiotów funkcjonujących w gospodarce [(K_W08) – 3]

5. Potrafi interpretować podstawowe procesy występujące w różnych typach gospodarek [(K_U01) – 3]

6. Potrafi analizować wydarzenia gospodarcze [(K_U02) – 3]


Wymagania wstępne:


Podstawy makroekonomii, podstawy finansów, bankowość, rachunkowość. Inne przedmioty pokrewne: międzynarodowe stosunki finansowe, finanse publiczne.Forma i warunki zaliczenia:


Egzamin ustny i rozwiązanie testu końcowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne


Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_U01, K_U02.


Studia niestacjonarne


Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_U01, K_U02.Metody dydaktyczne:


Wykład, pomoce wizualne (rzutnik), rozwiązywanie testówBilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

4 punkty ECTS – 100 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 53

• Godziny niekontaktowe – 47


Studia niestacjonarne

4 punkty ECTS – 100 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 33

• Godziny niekontaktowe - 67


Pełny opis:

Systematyczny wykład polityki makroekonomicznej. Zagadnienia polityki strukturalnej studenci poznają na wykładzie Gospodarka Regionalna i na wykładzie specjalizacyjnym Gospodarka Japonii. Keynesowskie, neoklasyczne i instytucjonalne podejście do działań publicznych. Rozumienie relacji między państwem a rynkiem we współczesnych gospodarkach. Umiejętność łączenia wiedzy makroekonomicznej i wiedzy z innych pokrewnych przedmiotów (np. finanse publiczne) w strategie, czyli celowe i spójne programy działań publicznych w gospodarce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Acocella N, Zasady polityki ekonomicznej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Polityka gospodarcza, H.Ćwikliński (red.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000

Literatura uzupełniająca:

Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, p. red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003

Rosati D., Polska droga do rynku, Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.