Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I1/E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Students have a knowledge of the general and particular principles for the creation and development of various types of entrepreneurship [K_W19].

2. Students are able to present a picture of the future organisation, integrating the ideas put forward in the classical and contemporary theory of organisation and management [K_W20].

3. Students embark on independent activities in commercial business or the social fields, or in consultancy for the establishment and running of new business entities [K_U03].

4. Students conduct comprehensive diagnoses of a given situation and perform a critical analysis of potential alternative strategies [K_U11].

5. Students design and independently manage complex undertakings, taking economic, social, political, environmental, and managerial aspects into consideration [K_K02].Wymagania wstępne:

Prerequisites include:micro- and macroeconomics, financial analysis, accounting principles, fundamentals of business, labour and intellectual property laws, descriptive statistics.

Forma i warunki zaliczenia:

Final exam - a max. of 70 points

Class participation

(group work) - a max. of 30 points

Total - a max. of 100pointsMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Learning outcomes to be assessed based on the written examination: [K_W19]; [K_W20]; [K_U03]; [K_U11]; [K_K02].


Learning outcomes to be assessed based on case studies and problem solving [K_W19]; [K_W20]; [K_K02]; [K_U03]; [K_U11].


Learning outcomes to be assessed based on the plenary discussion and group work [K_U11].


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Teaching methods include:


- PowerPoint presentations,

- Case studies,

- Plenary discussion,

- Problem solving,

- Group work,

- Consultations,

- E-learning.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, including:

• Contact hours – 53

• Non-contact hours (student’s individual work) – 47


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Does not apply.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Business and Finance Management

Skrócony opis:

1. The essence and types of entrepreneurship. Entrepreneurship and economic development (the Eurostat and Global Entrepreneurship Monitor data).

2. Innovation – types, processes and models.

3. Technology entrepreneurship – types, development methods.

4. Criteria of identification and attributes of small and medium-sized enterprises in the EU.

5. Entrepreneurial growth – the nature and economic importance.

Characteristics and strategies of high-growth firms.

6. Market and public sources of financing new ventures.

7. Opportunity identification and feasibility analysis for new ventures.

8. Developing an effective business model.

9. Institutions of business environment.

10. Entrepreneurial networks and clusters. International entrepreneurship.

Pełny opis:

1. The essence and types of entrepreneurship. Entrepreneurship and economic development (the Eurostat and Global Entrepreneurship Monitor data).

2. Innovation – types, processes and models.

3. Technology entrepreneurship – types, development methods.

4. Criteria of identification and attributes of small and medium-sized enterprises in the EU.

5. Entrepreneurial growth – the nature and economic importance.

Characteristics and strategies of high-growth firms.

6. Market and public sources of financing new ventures.

7. Opportunity identification and feasibility analysis for new ventures.

8. Developing an effective business model.

9. Institutions of business environment.

10. Entrepreneurial networks and clusters. International entrepreneurship.

Literatura:

Basic literature:

- Course materials provided by the lecturer and accessible on-line (PEGAZ/USOS system).

- Barringer B. R., Ireland D., Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Global Edition, 5/E, Pearson 2016.

Supplementary literature:

- OECD, (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris.

- European Commission/Eurostat (2013), Science, Technology and Innovation in Europe, Publications Office of the EU, Luxembourg.

- European Commission (2015), Annual Report on European SMEs, Publications Office of the EU, Luxembourg.

- European Commission (2015), User Guide to the SME Definition, Publications Office of the EU, Luxembourg.

- Chesbrough H., (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Cambridge, MA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.