Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/I1ZSII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne II
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controlingu - II st. stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Czakon
Prowadzący grup: Michał Baran, Wojciech Czakon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1.Znajomość zaawansowanych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego.

K_W07 (1), K_W13 (1), K_W15 (2), K_K01 (3), K_K02 (2)


2.Znajomość zaawansowanych metod i narzędzi zarządzania strategicznego.

K_W05 (1), K_U04 (2), K_U06 (3)


3.Umiejętność diagnozowania strategicznych szans rozwojowych stojących przed organizacją.

K_W02 (2), K_U01 (3), K_U02 (1)


4.Umiejętność analizowania i oceny (również w ramach pracy zespołowej) wariantów decyzji strategicznych.

K_W01 (2), K_W03 (2), K_U08 (2), K_U10 (3), K_U11 (3)


Wymagania wstępne:

zarządzanie strategiczne I

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie w oparciu o ocenę pracy projektowej oraz jej prezentacji i obrony (jak również punktów za aktywność zbieranych podczas zajęć). Uzyskanie zaliczenia wymaga także przekroczenia progu 50% obecności podczas ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca projektowa (wraz z obroną) będąca analizą i oceną strategii realnie istniejącego, dużego przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

62 godzin kontaktowych

38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Pełny opis:

Wykorzystanie klasycznych narzędzi zarządzania strategicznego (analiza makro i mikrootoczenia, analiza SWOT, metody scenariuszowe, mapy grup strategicznych, analiza 5 sił M.Portera itp.) w tworzeniu planów rozwoju różnego rodzaju organizacji. Analiza wpływu strategii organizacji na różne aspekty jej funkcjonowania (ze szczególnym rozwinięciem zagadnienia kształtowania rozwiązań strukturalnych, systemowych pod wpływem decyzji wytyczających kierunek dalszego rozwoju podmiotu). Metoda BSC oraz problemy z przekładaniem ogólnych planów rozwoju na konkretne działania. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami pracy niezależnych ekspertów oceniających strategie podmiotów gospodarczych (w szczególności spółek giełdowych).

Literatura:

M.Porter "Strategia konkurencji" (dowolne wydanie)

K.Obłój "Strategia organizacji" (dowolne wydanie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.