Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Controlling operacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/II1/CO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling operacyjny
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II st. stacjonarne sem. zimowy (20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyciślak
Prowadzący grup: Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zna znaczenie i zadania systemów controllingowych w organizacjach, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. [K_W01]


Zna wiodące współczesne koncepcje i narzędzia controllingowe oraz systemów pokrewnych wraz stosowanymi w nich metodami pomiaru osiągnięć organizacji. [K_W05, K_W13]


Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej. [K_U01]


Posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu koncepcji i narzędzi controllingu. [K_U04]


Umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji. [K_U08]


Posiada umiejętności integrowania wiedzy z wielu dziedzin zarządzania w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów. [K_U09]


Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. [K_U10]


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończone przedmioty Podstawy zarządzania, Postawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Controlling strategiczny.

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Prezentacja zaliczeniowa

(2) Pisemna praca zaliczeniowa

(3) Aktywność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania przykładów i case studies: K_U01, K_U04, K_U08

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć: K_W01, K_W05,K_W13, K_U09, K_U10


Metody dydaktyczne:

wykład

przykłady praktyczne

case study

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS (t.j. 3 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 30

• godziny niekontaktowe 70 (praca własna studenta)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.