Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wynagrodzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dzzl/II2/SW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wynagrodzeń
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Aneta Kuźniarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student posiada umiejętności wymiarowania pracy, dopasowania elementów wynagrodzenia do konkretnych stanowisk pracy

Efekty kształcenia:

KW10

KU01

KU04

KK01

Wymagania wstępne:

podstawy ZZL

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

2 ECTS t.j (2 x 25 godz. = 50 godz.)

w tym:

25 godzin kontaktowych i 25 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi

Skrócony opis:

zapoznanie studentów z istniejącymi systemami wynagrodzeń

Pełny opis:

Istota i funkcje wynagrodzeń

2. Projektowanie systemu wynagrodzeń w firmie

3. Wartościowanie pracy

4. Formy wynagrodzeń

5. Wynagrodzenia różnych grup zawodowych

6. Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, UE, na świecie

7. Świadczenia pracownicze i programy emerytalne

8. Analiza badań dotyczących systemów wynagradzania w Polsce

9. Związek wynagradzania z postawami pracowników

10. Wspomaganie informatyczne w zarządzaniu wynagrodzeniami

Literatura:

1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, 2006

2. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer, 2009

3. Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, 2009

4. Kawka T., Wynagrodzenia pracowników, w: Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwana, CH Beck, 2010

5. Borkowska S. Wynagradzanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, PWN, 2006

6. Sajkiewicz B., Motywowanie do innowacyjności, w: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji pod red. S. Borkowskiej, CH Beck, 2010

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.