Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sprawozdawczość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/zfic/I2/SF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II stopnia niestacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadkowski
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat typowych metod analitycznych stosowanych podczas oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

[K_W14-3]

2. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

[K_W16-3]

3. Potrafi zastosować elementy wiedzy teoretycznej na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

4. Umie ocenić przydatność poszczególnych narzędzi analitycznych z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do specyfiki działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów

[K_U06-2]

5. Posiada umiejętność analizy i wnioskowania na podstawie zmian wybranych wskaźników finansowych

[K_U08-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse, mikroekonomia.

Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W14], [K_W16], [K_U01], [K_U06], [K_U08]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U01], [K_U06], [K_U08]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 32 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 49 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rocznymi sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw funkcjonujących w życiu gospodarczym. Interpretacja sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę pionową, poziomą, wskaźnikową poszczególnych elementów tworzących sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cach-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym). Studentom zostaną również przedstawione metody oceny zagrożenia kontynuacji działania przedsiębiorstwa, wyliczania jego wartości likwidacyjnej w sytuacji bankructwa, fałszowania sprawozdań finansowych oraz sposoby wykrywania oszustw księgowych.

Literatura:

1. „Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych”, I. Olchowicz, A. Tłaczała, Difin, Warszawa 2009

2. „Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw”, W. Gos, Warszawa 2006

3. „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2009

4. „Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych”, M. Kutera, S.T. Surdykowska, Difin, Warszawa 2009

5. „Analiza finansowa w teorii i praktyce”, G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Difin, Warszawa 2009

6. Ustawa o Rachunkowości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadkowski
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę na temat typowych metod analitycznych stosowanych podczas oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

[K_W14-3]

2. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

[K_W16-3]

3. Potrafi zastosować elementy wiedzy teoretycznej na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

4. Umie ocenić przydatność poszczególnych narzędzi analitycznych z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do specyfiki działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów

[K_U06-2]

5. Posiada umiejętność analizy i wnioskowania na podstawie zmian wybranych wskaźników finansowych

[K_U08-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse, mikroekonomia.

Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W14], [K_W16], [K_U01], [K_U06], [K_U08]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U01], [K_U06], [K_U08]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 32 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 49 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rocznymi sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw funkcjonujących w życiu gospodarczym. Interpretacja sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę pionową, poziomą, wskaźnikową poszczególnych elementów tworzących sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cach-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym). Studentom zostaną również przedstawione metody oceny zagrożenia kontynuacji działania przedsiębiorstwa, wyliczania jego wartości likwidacyjnej w sytuacji bankructwa, fałszowania sprawozdań finansowych oraz sposoby wykrywania oszustw księgowych.

Literatura:

1. „Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych”, I. Olchowicz, A. Tłaczała, Difin, Warszawa 2009

2. „Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw”, W. Gos, Warszawa 2006

3. „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2009

4. „Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych”, M. Kutera, S.T. Surdykowska, Difin, Warszawa 2009

5. „Analiza finansowa w teorii i praktyce”, G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Difin, Warszawa 2009

6. Ustawa o Rachunkowości

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.