Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Zdfic/II1/DEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zna znaczenie podstawowej kategorii ekonomicznej, którą jest wartość podlegająca diagnozie ekonomicznej organizacji i tym samym znaczenie zarządzania wartością. [K_W01]


Zna wiodące współczesne koncepcje związane z zarządzaniem wartością oraz metody pomiaru wartości ekonomicznej jako przedmiotu diagnozy ekonomicznej organizacji. [K_W05, K_W13]


Zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kreowania wartości ekonomicznej. [K_W06]


Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy z obszaru zarządzania wartością, m.in. w celu przeprowadzenia diagnozy ekonomicznej organizacji.

[K_U01]


Posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji (przeprowadzenie diagnozy ekonomicznej organizacji) przy zastosowaniu wiedzy z zakresu zarządzania wartością. [K_U04]


Umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji. [K_U08]


Posiada umiejętności integrowania wiedzy z wielu dziedzin zarządzania w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów. [K_U09]


Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. [K_U10]


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończone przedmioty Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Postawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, Analiza finansowa.

Forma i warunki zaliczenia:

(1) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciach

(2) Aktywność na zajęciach

(3) Egzamin ustny (alternatywnie do pkt. 1)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania przykładów i case studies: K_U01, K_U04, K_U08

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć: K_W01, K_W05, K_W06, K_W13, K_U09, K_U10


Metody dydaktyczne:

wykład

przykłady praktyczne

case study

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS (t.j. 3 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 30

• godziny niekontaktowe 70 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Wartość jako podstawowa kategoria myślenia ekonomicznego. Jej postacie i pomiar.

Czynniki kreacji wartości przedsiębiorstwa.

Kreowania wartości a strategia, model biznesowy, procesy biznesowe.

Percepcja wartości przedsiębiorstwa przez różne grupy jego interesariuszy.

Tworzenia wartości dla klienta – konkurowanie ofertą wartości (inżynieria wartości dla klienta).

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value-based Management). System zarządzania wartością. Mierniki wartości. Modele pomiaru wartości dodanej (EVA, MVA).

Filozofia i kultura Lean – ciągłe doskonalenie organizacji - Lean Manufacturing, mapowanie strumienia wartości, Kaizen jako koncepcje i techniki diagnozowania wartości w procesach i działaniach.

Literatura:

John Shook, Mike Rother, Naucz się widzieć.

Metoda mapowania strumienia wartości

Kaj Storbacka, Jarmo R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami: Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych: „ABC”, Kraków 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zna znaczenie podstawowej kategorii ekonomicznej, którą jest wartość podlegająca diagnozie ekonomicznej organizacji i tym samym znaczenie zarządzania wartością. [K_W01]


Zna wiodące współczesne koncepcje związane z zarządzaniem wartością oraz metody pomiaru wartości ekonomicznej jako przedmiotu diagnozy ekonomicznej organizacji. [K_W05, K_W13]


Zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kreowania wartości ekonomicznej. [K_W06]


Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy z obszaru zarządzania wartością, m.in. w celu przeprowadzenia diagnozy ekonomicznej organizacji.

[K_U01]


Posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji (przeprowadzenie diagnozy ekonomicznej organizacji) przy zastosowaniu wiedzy z zakresu zarządzania wartością. [K_U04]


Umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji. [K_U08]


Posiada umiejętności integrowania wiedzy z wielu dziedzin zarządzania w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów. [K_U09]


Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. [K_U10]


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończone przedmioty Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Postawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, Analiza finansowa.

Forma i warunki zaliczenia:

(1) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciach

(2) Aktywność na zajęciach

(3) Egzamin ustny (alternatywnie do pkt. 1)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania przykładów i case studies: K_U01, K_U04, K_U08

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć: K_W01, K_W05, K_W06, K_W13, K_U09, K_U10


Metody dydaktyczne:

wykład

przykłady praktyczne

case study

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS (t.j. 3 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 30

• godziny niekontaktowe 70 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

finanse i controlling

Pełny opis:

Wartość jako podstawowa kategoria myślenia ekonomicznego. Jej postacie i pomiar.

Czynniki kreacji wartości przedsiębiorstwa.

Kreowania wartości a strategia, model biznesowy, procesy biznesowe.

Percepcja wartości przedsiębiorstwa przez różne grupy jego interesariuszy.

Tworzenia wartości dla klienta – konkurowanie ofertą wartości (inżynieria wartości dla klienta).

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value-based Management). System zarządzania wartością. Mierniki wartości. Modele pomiaru wartości dodanej (EVA, MVA).

Filozofia i kultura Lean – ciągłe doskonalenie organizacji - Lean Manufacturing, mapowanie strumienia wartości, Kaizen jako koncepcje i techniki diagnozowania wartości w procesach i działaniach.

Literatura:

John Shook, Mike Rother, Naucz się widzieć.

Metoda mapowania strumienia wartości

Kaj Storbacka, Jarmo R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami: Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych: „ABC”, Kraków 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.