Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy szkoleniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Zzfic/II1/MPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy szkoleniowej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania [K_W08 (3)]

2. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) [K_U2 (2) ]

3. Posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich [K_U18 (2) ]

4. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów [K_K08 (1) ]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Studium przypadku.

Symulacja realnej sytuacji.

Zadanie problemowe.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Specyfika uczenia się dorosłych

2. Strategie rozwoju kompetencji pracowniczych

3. Szkolenia jako narzędzie rozwoju kompetencji

4. Proces szkoleniowy

5. Narzędzia i metody pracy szkoleniowej

6. Trudne sytuacje podczas realizacji szkolenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

Łaguna M. (2004) Szkolenia. Jak je prowadzić by..., Wyd: GWP, Gdańsk

Literatura uzupełniająca:

Rosiński J., Klich J., Using Kolb’s Learning Cycle to Teach Negotiation Skills, in: Sijde van der P., Ridder A., Blaauw G., Diensberg Ch. [eds.] Teaching Entrepreneurship. Cases for Education and Training, Physica – Verlag, Berlin Heidelberg, 2008, pp. 109 – 115

Klich J., Rosiński J., How to Take Off?, in: Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities. 10 Cases - Interreg III C Network Project BEPART, pp. 125 - 137 (pdf-publication, online on www.bepart.info/fileadmin/user_upload/textfiles/2007_12_Teaching_Cases_pdf/2007_12_15_BEPART_Cases_Teaching.pdf)

Rosiński J, Filipkowska A. Rozwijanie kompetencji pracowników – strategie i wdrożenie w organizacji, w: Lachiewicz S. [red.] Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej nr 1165, Łódź 2007, T I, s. 413 – 422

Rosiński J. Rozwój kompetencji specjalistycznych jako strategia budowania kapitału ludzkiego organizacji, w: Jedynak P. [red.] Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 49 - 60

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.