Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Perswazja, socjotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ.0.PR.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Perswazja, socjotechnika
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych Public Relations
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dorczak
Prowadzący grup: Agnieszka Pers
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania [K_W08 (3)]

2. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) [K_U2 (2) ]

3. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów [K_K08 (1) ]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Case study – rozwiazywanie problemów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozwiązywanie problemów – studium przypadku

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Symulacja realnej sytuacji.

Dyskusja grupowa.

Zadanie problemowe.


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS =75 w tym:

• godziny kontaktowe 35

• godziny niekontaktowe 40 (praca własna studenta)Pełny opis:

• perswazja, socjotechnika – znaczenie w działaniach PR

• metody socjotechniki

• perswazja a manipulacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cialdini R. WYwieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 20007

Literatura uzupełniająca:

BERNE ERIC W co grają ludzie? : psychologia stosunków międzyludzkich / Eric Berne

Warszawa 1987.

Dariusz Doliński Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN , Warszawa 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.