Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ.0.PR.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do PR
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych Public Relations
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński, Jacek Szlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

K_W01 Student zna terminologię stosowaną w Public Relations, potrafi zidentyfikować funkcje oraz narzędzia PR, potrafi rozróżnić działania public relations od działań marketingowych i reklamowych.

K_W02 Student ma wiedzę w zakresie budowania strategii PR.

K_W04 Student ma wiedzę na temat komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego organizacji.

K_U01 Student potrafi zastosować w teorii oraz praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu public relations.

K_U03 Student potrafi definiować podstawowych pojęcia public relations i budować strategie komunikacyjne.

K_U05 Student potrafi właściwie analizować i oceniać efektywność działań public relations.

K_K01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K_K04 Student potrafi pełnić funkcję inicjatora różnego rodzaju przedsięwzięć oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.


Wymagania wstępne:

Umiejętność kreatywnego myślenia na poziomie podstawowym. Posiadanie umiejętności interpersonalnych w stopniu podstawowym.

Forma i warunki zaliczenia:

Tworzenie przez grupy studentów (4-5 osób) strategii public relations i jej prezentacja.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji, tworzenie projektu zarysu strategii public relations.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, analiza case studies, symulacja, metoda projektowa.

Bilans punktów ECTS:

1 – kontakt bezpośredni z prowadzącym podczas zajęć

1 – przygotowanie studentów do zajęć


Pełny opis:

• Public realtions i ich zwiążki z procesem zarządzania organizacją.

• Postawowe cechy i funkcje public relations

• Cele public relations i ich hierarchizacja.

• Otoczenie organizacji. Metody komunikowania się organizacji z jej otoczeniem ogólnym i zadaniowym.

• Środowisko wewnętrzne organizacji z perspektywy public relations.

• Podstawowe narzędzia budowania strategii public relations.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Sam Black: Public relations (Kraków, 2001).

• Anthony Davis: Public relations (Warszawa, 2007).

• Philip Henslowe: Public relations od podstaw (Gliwice, 2007).

Literatura uzupełniająca

• Richard Loermer, Michael Prichinello: Public relations (Gdańsk, 2004).

• Sandra Oliver: Strategia public relations (Warszawa, 2005).

• Fraser P. Seitel: Public relations w praktyce (Warszawa, 2003).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.