Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizerunek marki i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ.0.PR.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizerunek marki i organizacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych Public Relations
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński, Katarzyna Sanak-Kosmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzęi umiejętności (zarządzać własnymi kompetencjami), w szczególności wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym [K_K06]

2. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania [K_W08 (3)]

3. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) [K_U2 (2) ]

4. Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań [K_K01 (1) ]

5. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów [K_K08 (1) ]

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny po zakończonych zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Studium przypadku.

Symulacja realnej sytuacji.

Zadanie problemowe.

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS = 50 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 28

• godziny niekontaktowe 22 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 22

godziny niekontaktowe 28 (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Elementy wizerunku marki i ich komunikowanie grupie docelowej

2. Tworzenie atrybutów marki

3. Budowanie przekazu medialnego spójnego z atrybutami

4. Konstruowanie wydarzeń medialnych związanych z marką

5. Kluczowe elementy kampanii wizerunkowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kall J. (2001) Silna marka. Istota i kreowanie., PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Flis J. (2007) Samorządowe public relations, WUJ, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.