Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością w instytucjach kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-11-PDZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością oraz wybranymi instrumentami zarządzania

jakością właściwymi dla instytucji kultury.

Efekty kształcenia:

• Słuchacz zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością oraz współczesne koncepcje zarządzania jakością, a także

wybrane zasady,

metody oraz narzędzia zarządzania jakością

• Słuchacz zna podstawowe wymagania stawiane systemom zarządzania jakością zgodnym z Normą ISO 9001

• Słuchacz potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi zarządzania jakością właściwych dla instytucji kultury

Forma i warunki zaliczenia:

Postęp pracy słuchaczy sprawdzany jest w trakcie zajęć przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy słuchaczy sprawdzany jest w trakcie zajęć przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

4 godziny wykładu z elementami konwersatorium

Konsultacje przedmiotowe

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zarządzania jakością.

2. Specyfika zarządzania jakością w instytucjach kultury.

3. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 (zasady zarządzania jakością, wymagania systemu). Wymagania dotyczące

dokumentacji (księga jakości, nadzór nad zapisami i dokumentami). Odpowiedzialność kierownictwa (polityka jakości, planowanie,

komunikacja, przegląd zarządzania). Pomiary, analiza i doskonalenie (badanie zadowolenia klienta, audity).

4. Wybrane metody i narzędzia zarządzania jakością.

Literatura:

A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

R. Batko, R. Kotowski, Nowoczesne muzeum, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2010

PN-EN ISO 9000:2015 System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia

PN-EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością – Wymagania

R. Batko, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.