Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dr Katarzyna Kopeć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-2sem.18/19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dr Katarzyna Kopeć
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-121-1-ZD-6
Przedmioty dla programu WZKS-121-2-ZD-6
Zarządzanie kulturą i mediami,stacjonarne 1 stopnia,3 rok,obowiązkowe dla modułu
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cel: przygotowanie i obrona pracy licencjackiej

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Student zna problematykę związaną z tematem pracy - teorię, terminologię.

- Student zna metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych.

- Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury.

Umiejętności

- Student potrafi sformułować cel badań, problem badawczy i pytania badawcze pracy dyplomowej

- Student potrafi dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w zarządzaniu.

- Student potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi efektywnie organizować własną pracę.

- Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia semestru zimowego:

1. Obecność

2. Przygotowanie do zajęć

3. Pozytywna ocena przesłanego w terminie fragmentu pracy licencjackiej: tytuł, spis treści, wstęp, 1 rozdział, bibliografia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia są weryfikowane w trakcie indywidualnych konsultacji oraz zajęć seminaryjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1 pkt: 30h seminarium

1 pkt: 30h przygotowanie do zajęć

1 pkt: 30h lektura tekstów

1 pkt: 30h konsultacje

1 pkt: 30h przygotowanie prac pisemnych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych prowadzeniem badań odnoszących się do wybranych problemów społeczno-ekonomicznych w zarządzaniu kulturą. Sugerowany zakres tematyczny prac licencjackich w głównej mierze uzależniony będzie od pasji poznawczej seminarzystów, jednak dotyczyć powinien następujących zagadnień ogólnych:

- tendencje w ramach publicznej polityki wobec kultury i sztuki – w Polsce i na świecie

- narzędzia pobudzania popytu na dobra i usługi kulturalne

- finansowanie budżetowe i pozabudżetowe w sferze kultury

- rynek pracy artystów

- produkcja dóbr kultury / dzieł sztuki

- specyfika kosztów w produkcji dóbr kultury / dzieł sztuki

- ewaluacja w sferze kultury

- statystyka w sferze kultury

Literatura:

Literatura metodologiczna:

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ

Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cel: przygotowanie i obrona pracy licencjackiej

Efekty kształcenia:

Wiedza


- Student zna problematykę związaną z tematem pracy - teorię, terminologię.

- Student zna metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych.

- Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury.


Umiejętności

- Student potrafi sformułować cel badań, problem badawczy i pytania badawcze pracy dyplomowej

- Student potrafi dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w zarządzaniu.

- Student potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania.


Kompetencje społeczne

- Student potrafi efektywnie organizować własną pracę.

- Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:


Warunki zaliczenia semestru letniego:

1. Pozytywna ocena przesłanej w terminie (do 31 maja 2019) pracy licencjackiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

E-learning

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1 pkt: 30h seminarium

1 pkt: 30h przygotowanie do zajęć

1 pkt: 30h lektura tekstów

1 pkt: 30h konsultacje

1 pkt: 30h przygotowanie pracy pisemnej (pracy dyplomowej)

Skrócony opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych prowadzeniem badań odnoszących się do wybranych problemów społeczno-ekonomicznych w zarządzaniu kulturą. Sugerowany zakres tematyczny prac licencjackich w głównej mierze uzależniony będzie od pasji poznawczej seminarzystów, jednak dotyczyć powinien następujących zagadnień ogólnych:

- tendencje w ramach publicznej polityki wobec kultury i sztuki – w Polsce i na świecie

- narzędzia pobudzania popytu na dobra i usługi kulturalne

- finansowanie budżetowe i pozabudżetowe w sferze kultury

- rynek pracy artystów

- produkcja dóbr kultury / dzieł sztuki

- specyfika kosztów w produkcji dóbr kultury / dzieł sztuki

- ewaluacja w sferze kultury

- statystyka w sferze kultury

Literatura:

Literatura metodologiczna:

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ

Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.