Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZK.IBar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem jest napisanie pracy magisterskiej opartej o badania w działaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu;

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji, w których prowadzi badania w działaniu

Umiejętności:

Potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu;

Posiada umiejętność dialogowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu.

Konpetencje społeczne:

Student potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych

Potrafi inspirować uczestników badanej organizacji do twórczego rozwiązywania problemów
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do końca pierwszego semestru seminarium magisterskiego, każdy student jest zobowiązany do przygotowania schematu przygotowywanej pracy magisterskiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach, uczestnictwo w semianriach, przedstawienie wyników badania wybranej organizacji kulturalnej.


Metody dydaktyczne:

dyskusje, lektura tekstów

Bilans punktów ECTS:

Konsultacje, konwersatoria (30 godzin) – 1 ECTS

Lektura tekstów niezbędnych do napisania pracy magisterskiej (ew. badań własnych) wraz z konsultacjami (60 godzin) – 2 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

badania w wybranej organizacji.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

antropologia organizacji,

funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, muzea (!),

rola działań kulturalnych w kulturze współczesnej, interkulturowość instytucji kultury,

rola menedżerów i pracowników kultury, funkcjonowanie kultury pozasektorami – zjawisko „czwartego sektora”,

kultura ludowa i współczesna (etnodesign, nowy folkloryzm, zjawiska nowoplemienne, posthumanizm, wspólnoty współdziałań pozasektorowych).

rola rytuałów i obyczajów w instytucji, etykieta w instytucjach kultury,

Pełny opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

antropologia organizacji,

funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, muzea (!),

rola działań kulturalnych w kulturze współczesnej, interkulturowość instytucji kultury,

rola menedżerów i pracowników kultury, funkcjonowanie kultury pozasektorami – zjawisko „czwartego sektora”,

kultura ludowa i współczesna (etnodesign, nowy folkloryzm, zjawiska nowoplemienne, posthumanizm, wspólnoty współdziałań pozasektorowych).

rola rytuałów i obyczajów w instytucji, etykieta w instytucjach kultury,

Literatura:

Literatura uzgadniana szczegółowo z poszczególnymi uczestnikami kursu w odniesieniu do tematyki prowadzonych badań. Dla tych z Państwa, którzy podejmą badania w działaniu :

Lektury dotyczące AR:

Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, 1(131), s. 41-56.

Coghlan, D. (2003), Practicioner Research for Organizational Knowledge. Mechanistic- and Organistic-oriented Approach to Insider Action Research, „Management Learning” 34(4), s. 451-463.

Dobiasz-Krysiak, M., (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna”, 5, s. 85-99.

Fine, M., Torre, M.E., Boudin, K., Bowen, I., Clark, J., Hylton, D., Martinez, M., Missy, Roberts, R.A., Smart, P., Upegui, D., Participatory Action Research: From Within and Beyond Prison Bars, „Action Research”, 4 (3), s. 173-198.

Hynes, G., Coghlan, D., Mccarran, M. (2012) Participation as a multi-voiced process: Action research in the acute hospital environment, „Action Research”, 10(3), s. 293-312.

McManners, P., (2016), The action research case study approach: A methodology for complex challenges such as sustainability in aviation, „Action Research”, 14(2), s. 201-216.

Sadura, P., Murawska, K., Olko, D. (2016), Klasa i kultura. Interwencja w klasowy kontekst działania instytucji, „Kultura Współczesna”, nr 5, s. 100-117.

Stoudt, B. G., (2009), The Role of Language & Discourse in the Investigation of Privilege: Using Participatory Action Research to Discuss Theory, Develop Methodology, & Interrupt Power, „Urban Review: Issues and Ideas in Public Education, 41(7), s. 7-28.

Stoudt, B. G., (2012), „This is exactly what this study is all about and it is happening right in front of me!” Using Participatory action research to awaken a sense of injustice within a privileged institution, „Masculinity and Social Change”, 1(2), s. 134-164.

Susman G. I., Evered R. D. (2010), Ocena naukowych walorów badań w działaniu [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Wrocław, s. 89-115.

The SAGE Encyclopedia of Action Research, D. Coghlan, (2014), M. Brydon-Miller (red.), London: SAGE Publications.

Lektury uzupełniające

Burns, D. et al. (2014), Participatory Organizational Research: Examining Voice on the Co-production of Knowledge, „British Journal of Management”, 25, s. 133-144.

Cahill, C. (2013), The Road Less Traveled: Transcultural Community Building [w:] J. Hou (red.) Transcultural Cities: Border-crossing and Placemaking. Routledge, s. 193-206.

Cronholm, S., Goldkhul, G. (2003), Understanding the practice of action research, 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management.

Espinoza, A.E., Osorio-Parraguez, P., Reyes, P. (2015) Interdisciplinary-action-research: Post-earthquake interventions with older people in Chile, „Action Research” 14(3), s. 276-294.

McKnee, A., Markless, S., (2017), Using action learning sets to support students managing transition into the clinical learning environment in a UK medical school, „Action Learning Research and Practice”, 14(3), s. 275-285.

Nielsen, H., Lyhne, I. (2016), Adding action to the interview: Conceptualizing an interview approach inspired by action research elements, „Action Research”, 14(1), s. 54-71.

Sałkowska, M., (2011), Czy można badać bez zaangażowania?, „Animacja Życia Publicznego”, 2(5), s. 16-17.

Torre, M. E., (2009), Participatory Action Research and Critical Race Theory. Fueling Spaces for Nos-otras to Research, „The Urban Review”, 41 (1), s. 106–120.

Tuck, E. (2009), Re-visioning Action: Participatory Action Research and Indigenous Theories of Change, „The Urban Review”, 41(1), s. 47-65.

Uwagi:

Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem jest napisanie pracy magisterskiej opartej o badania w działaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu;

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji, w których prowadzi badania w działaniu

Umiejętności:

Potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu;

Posiada umiejętność dialogowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu.

Konpetencje społeczne:

Student potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych

Potrafi inspirować uczestników badanej organizacji do twórczego rozwiązywania problemów
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do końca pierwszego semestru seminarium magisterskiego, każdy student jest zobowiązany do przygotowania schematu przygotowywanej pracy magisterskiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach, uczestnictwo w semianriach, przedstawienie wyników badania wybranej organizacji kulturalnej.


Metody dydaktyczne:

dyskusje, lektura tekstów

Bilans punktów ECTS:

Konsultacje, konwersatoria (30 godzin) – 1 ECTS

Lektura tekstów niezbędnych do napisania pracy magisterskiej (ew. badań własnych) wraz z konsultacjami (60 godzin) – 2 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

badania w wybranej organizacji.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

antropologia organizacji,

funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, muzea (!),

rola działań kulturalnych w kulturze współczesnej, interkulturowość instytucji kultury,

rola menedżerów i pracowników kultury, funkcjonowanie kultury pozasektorami – zjawisko „czwartego sektora”,

kultura ludowa i współczesna (etnodesign, nowy folkloryzm, zjawiska nowoplemienne, posthumanizm, wspólnoty współdziałań pozasektorowych).

rola rytuałów i obyczajów w instytucji, etykieta w instytucjach kultury,

Pełny opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

antropologia organizacji,

funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, muzea (!),

rola działań kulturalnych w kulturze współczesnej, interkulturowość instytucji kultury,

rola menedżerów i pracowników kultury, funkcjonowanie kultury pozasektorami – zjawisko „czwartego sektora”,

kultura ludowa i współczesna (etnodesign, nowy folkloryzm, zjawiska nowoplemienne, posthumanizm, wspólnoty współdziałań pozasektorowych).

rola rytuałów i obyczajów w instytucji, etykieta w instytucjach kultury,

Literatura:

Literatura uzgadniana szczegółowo z poszczególnymi uczestnikami kursu w odniesieniu do tematyki prowadzonych badań. Dla tych z Państwa, którzy podejmą badania w działaniu :

Lektury dotyczące AR:

Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, 1(131), s. 41-56.

Coghlan, D. (2003), Practicioner Research for Organizational Knowledge. Mechanistic- and Organistic-oriented Approach to Insider Action Research, „Management Learning” 34(4), s. 451-463.

Dobiasz-Krysiak, M., (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna”, 5, s. 85-99.

Fine, M., Torre, M.E., Boudin, K., Bowen, I., Clark, J., Hylton, D., Martinez, M., Missy, Roberts, R.A., Smart, P., Upegui, D., Participatory Action Research: From Within and Beyond Prison Bars, „Action Research”, 4 (3), s. 173-198.

Hynes, G., Coghlan, D., Mccarran, M. (2012) Participation as a multi-voiced process: Action research in the acute hospital environment, „Action Research”, 10(3), s. 293-312.

McManners, P., (2016), The action research case study approach: A methodology for complex challenges such as sustainability in aviation, „Action Research”, 14(2), s. 201-216.

Sadura, P., Murawska, K., Olko, D. (2016), Klasa i kultura. Interwencja w klasowy kontekst działania instytucji, „Kultura Współczesna”, nr 5, s. 100-117.

Stoudt, B. G., (2009), The Role of Language & Discourse in the Investigation of Privilege: Using Participatory Action Research to Discuss Theory, Develop Methodology, & Interrupt Power, „Urban Review: Issues and Ideas in Public Education, 41(7), s. 7-28.

Stoudt, B. G., (2012), „This is exactly what this study is all about and it is happening right in front of me!” Using Participatory action research to awaken a sense of injustice within a privileged institution, „Masculinity and Social Change”, 1(2), s. 134-164.

Susman G. I., Evered R. D. (2010), Ocena naukowych walorów badań w działaniu [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Wrocław, s. 89-115.

The SAGE Encyclopedia of Action Research, D. Coghlan, (2014), M. Brydon-Miller (red.), London: SAGE Publications.

Lektury uzupełniające

Burns, D. et al. (2014), Participatory Organizational Research: Examining Voice on the Co-production of Knowledge, „British Journal of Management”, 25, s. 133-144.

Cahill, C. (2013), The Road Less Traveled: Transcultural Community Building [w:] J. Hou (red.) Transcultural Cities: Border-crossing and Placemaking. Routledge, s. 193-206.

Cronholm, S., Goldkhul, G. (2003), Understanding the practice of action research, 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management.

Espinoza, A.E., Osorio-Parraguez, P., Reyes, P. (2015) Interdisciplinary-action-research: Post-earthquake interventions with older people in Chile, „Action Research” 14(3), s. 276-294.

McKnee, A., Markless, S., (2017), Using action learning sets to support students managing transition into the clinical learning environment in a UK medical school, „Action Learning Research and Practice”, 14(3), s. 275-285.

Nielsen, H., Lyhne, I. (2016), Adding action to the interview: Conceptualizing an interview approach inspired by action research elements, „Action Research”, 14(1), s. 54-71.

Sałkowska, M., (2011), Czy można badać bez zaangażowania?, „Animacja Życia Publicznego”, 2(5), s. 16-17.

Torre, M. E., (2009), Participatory Action Research and Critical Race Theory. Fueling Spaces for Nos-otras to Research, „The Urban Review”, 41 (1), s. 106–120.

Tuck, E. (2009), Re-visioning Action: Participatory Action Research and Indigenous Theories of Change, „The Urban Review”, 41(1), s. 47-65.

Uwagi:

Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.