Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZM.INie Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg, Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Niniejszy sylabus dotyczy zajęć odbywających się w semestrze zimowym 2020/2021 w trynie zdalnym na platformie MS Teams.

Seminarium trwa trzy semestry. Pierwszy poświęcony jest sprecyzowaniu problemu badawczego, a co za tym idzie tematu pracy magisterskiej, jej struktury, postawieniu pytań badawczych, tez oraz doborze odpowiedniej literatury (pomocne w jego zaliczeniu jest przygotowanie abstraktu, wedle wzoru dostarczonego przez prowadzącego seminarium). Kolejne dwa semestry to w przeważającej mierze praca samodzielna magistranta, który przychodzi do opiekuna na konsultacje dotyczące powstającego magisterium.


Efekty kształcenia:

wykazanie w pracy magisterskiej umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą podczas studiów dla samodzielnego sformułowania problemu badawczego i za pomocą opanowanych metod badawczych rozwikłanie wzmiankowanego zagadnienia i sformułowanie z tego procesu stosownych wniosków.

Wymagania wstępne:

opanowanie wiedzy wynikającej z wcześniejszych kursów w toku studiów zarządzania kulturą i mediami

Forma i warunki zaliczenia:

Zasady obowiązujące na seminarium prof. B. Nierenberga, dotyczące tempa pracy

seminarzysty są następujące: 1/3 pracy winna być oddana opiekunowi do 10 grudnia, kolejna 1/3 do 10 marca (to oznacza, że należy przedłożyć wspólnie „drugą 1/3”, również „pierwszą 1/3”, poprawiona zgodnie uwagami promotora) i ostatnia „1/3” (to znaczy, że należy przedłożyć także „drugą 1/3” oraz „pierwszą 1/3” poprawione zgodnie z moimi uwagami, czyli całość pracy) do 10 maja. Do każdej przedkładanej „1/3” należy załączyć wstęp pracy (jego ostateczny kształt powstanie po napisaniu całości) oraz spis treści.

Proponowany tryb procedowania podczas seminariów zapewnia raczej bezproblemową obronę pracy magisterskiej w ustawowym termin. Na ogół obrony odbywają się w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca roku, w którym praca została przeze mnie zatwierdzona do obrony.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

według zasad opisanych w punkcie "forma i warunki zaliczenia". Seminaria w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się zdalnie na platformie MS Teams w następujących terminach: 6 X, 20 X, 3 XI, 17 XI, 1 XII, 15 XII 2020 oraz 12 I, 26 I 2021

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

jak wskazano wyżej

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 2

Skrócony opis:

Prace z zakresu zarządzania dotyczące związków danej organizacji z mediami i reklamą

Pełny opis:

Tematyka seminarium szczególnie koncentruje się na obszarach związanych z zarządzaniem mediami, ekonomiką mediów i reklamą, ale także prace dotyczące podstawowych kwestii dotyczących zarządzania. Są to na przykład prace kultury organizacyjnej, wypalenia zawodowego, ale też dotyczące zarządzania wizerunkiem (osoby, organizacji)

Tematyka kilku prac z ostatnich lat:

Zarządzanie marką (zmiana marki) – Biedronka

Zarządzanie różnorodnością kulturową; Konflikty w organizacji

Reklama ambientowa

Zarządzanie formatem radiowym

Visual merchandisang

Kampanie dezinformacyjne - zarządzanie informacją w kampaniach politycznych

Zarządzanie marką własną – Tesco

Wpływ nowych mediów dystrybucję dzieła filmowego

Fluktuacja kadr w organizacji

Start up modowy

Social media - content marketing

Nurt krytyczny w reklamie

Kampanie społeczne – analiza porównanwcza

Kultura organizacyjna samorządu terytorialnego - analiza porównawcza wybranych jednostek

Aspekty komunikacyjne działalności firm typu start-up

Literatura:

związana z tematyką podjętą w pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.