Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy teorii i historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.28s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii i historii sztuki
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunińska
Prowadzący grup: Magdalena Kunińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Rozumienie roli sztuki w życiu człowieka, rozumienie jej różnorakich funkcji, rozumienie różnorakich eksplikacji sztuki, rozumienie jej powiązania z ogólnymi trendami w kulturze, rozumienie jej przemian i różnorakich form, które przyjmowała ona na przestrzeni dziejów, rozumienie różnych postaw artystycznych, rozpoznawanie i rozumienie najważniejszych fenomenów sztuki współczesnej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA


K_W05

K_W12

K_W14


UMIEJĘTNOŚCI


K_U06

K_U08

K_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K05

K_K9


Po zakończeniu kursu, student powinien:

- Wiedzieć czym jest historia sztuki, rozumieć jej usytuowanie na tle innych dziedzin humanistyki, znać jej dzieje oraz kierunki, znać podstawową literaturę dotyczącą historii sztuki oraz jej podstawowe pojęcia i toposy

- Dysponować pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie do różnych zjawisk kultury i sztuki , posiadać narzędzia umożliwiające ich rozumienie, interpretację oraz ocenę, potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy kultury i sztuki, móc formułować własne stanowisko wobec dzieł sztuki

- być człowiekiem świadomie percypującym dzieła sztuki, świadomie uczestniczącym w żuciu kulturalnym, posiadać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy związanej ze sferą humanistyki


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemna i obecność na zajęciach (dopuszczalna absencja bez usprawiedliwienia: 2/semestr)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin, 1 punkt ECTS.

Własna praca studenta - 1 punkt ECTS.


W sumie 2 pkt. ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

Źródła Zachodniego rozumienia sztuki

Sztuka i jej toposy na przestrzeni dziejów

Przemiany sztuki

Teoria sztuki

Formy sztuki

Twórcy

Sztuka współczesna

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentek i studentów w świat sztuki, zrozumienie jego genezy, zrozumienie znaczenia i funkcji sztuki w kulturze zachodniej, jej przemian, wyłaniania się jej różnorakich form w trakcie dziejów, zrozumienie jej przemian na szerokim tle kulturowym, aż po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej, zwłaszcza najnowszej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ernst Gombrich, O sztuce.

2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto.

3. Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego.

4. Sztuka świata, red. zbiorowa, Wydawnictwo Arkady.

5. Andrzej Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej.

6. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

2. I. Lorenc, Dlaczego sztuka?, Warszawa 1990

3. J. Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni, Kraków 2008

4. A Companion to Aesthetics, Ed. by D. Cooper, Oxford 1998

5. H.Read, Sens sztuki, Warszawa 1978

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunińska
Prowadzący grup: Magdalena Kunińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Rozumienie roli sztuki w życiu człowieka, rozumienie jej różnorakich funkcji, rozumienie różnorakich eksplikacji sztuki, rozumienie jej powiązania z ogólnymi trendami w kulturze, rozumienie jej przemian i różnorakich form, które przyjmowała ona na przestrzeni dziejów, rozumienie różnych postaw artystycznych, rozpoznawanie i rozumienie najważniejszych fenomenów sztuki współczesnej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA


K_W05

K_W12

K_W14


UMIEJĘTNOŚCI


K_U06

K_U08

K_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K05

K_K9


Po zakończeniu kursu, student powinien:

- Wiedzieć czym jest historia sztuki, rozumieć jej usytuowanie na tle innych dziedzin humanistyki, znać jej dzieje oraz kierunki, znać podstawową literaturę dotyczącą historii sztuki oraz jej podstawowe pojęcia i toposy

- Dysponować pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie do różnych zjawisk kultury i sztuki , posiadać narzędzia umożliwiające ich rozumienie, interpretację oraz ocenę, potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy kultury i sztuki, móc formułować własne stanowisko wobec dzieł sztuki

- być człowiekiem świadomie percypującym dzieła sztuki, świadomie uczestniczącym w żuciu kulturalnym, posiadać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy związanej ze sferą humanistyki


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności, zaangażowania w zajęcia oraz poziomu przyswojonej w trakcie zajęć wiedzy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena aktywności na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin, 1 punkt ECTS.

Własna praca studenta - 1 punkt ECTS.


W sumie 2 pkt. ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

Źródła Zachodniego rozumienia sztuki

Sztuka i jej toposy na przestrzeni dziejów

Przemiany sztuki

Teoria sztuki

Formy sztuki

Twórcy

Sztuka współczesna

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentek i studentów w świat sztuki, zrozumienie jego genezy, zrozumienie znaczenia i funkcji sztuki w kulturze zachodniej, jej przemian, wyłaniania się jej różnorakich form w trakcie dziejów, zrozumienie jej przemian na szerokim tle kulturowym, aż po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej, zwłaszcza najnowszej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ernst Gombrich, O sztuce.

2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto.

3. Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego.

4. Sztuka świata, red. zbiorowa, Wydawnictwo Arkady.

5. Andrzej Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej.

6. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

2. I. Lorenc, Dlaczego sztuka?, Warszawa 1990

3. J. Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni, Kraków 2008

4. A Companion to Aesthetics, Ed. by D. Cooper, Oxford 1998

5. H.Read, Sens sztuki, Warszawa 1978

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.