Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Światoobrazy współczesności I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.33IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Światoobrazy współczesności I
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem tych zajęć jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami, problemami i interpretacjami współczesności, zapoznanie studentów i studentek z najważniejszymi postaciami, nurtami i toposami współczesności.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura zadanych lektur, przygotowywanie wprowadzeń i/lub sprawozdań, ewentualnie rozmowa zaliczeniowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci/tki będą oceniani/e na bieżąco - pod kątem obecności, aktywności udziału, przygotowania do zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Film, objaśnienie, wykład informacyjny, klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Skrócony opis:

Głównym celem tych zajęć jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami, problemami i interpretacjami współczesności, zapoznanie studentów i studentek z najważniejszymi postaciami, nurtami i toposami współczesności.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą pracować nad następującymi zagadnieniami, każdy z nich opracuje jedno z nich. Możliwe są też inne tematy, zaproponowane przez nich samych.

1.Co nam mówi Giorgio Agamben?

2. Co nam mówi Gilles Deleuze?

3. Co nam mówi Martin Heidegger?

4. Co nam mówi Jacques Lacan?

5. Co nam mówi Slawoj Žižek?

6. Co nam mówi Maurice Blanchot?

7. Co nam mówi Peter Sloterdijk?

8. Co nam mówi Jacques Derrida?

9. Co nam mówi Chantal Mouffe?

10. Co nam mówi Michel Foucault?

11. Co nam mówi Emmanuel Levinas?

12. Co nam mówi Jean-Luc Marion?

13. Co nam mówi Bernard Stiegler?

14. Co nam mówi Jacques Rancière?

15. Co nam mówi Catherine Malabou?

16. Co nam mówi François Laruelle?

17. Co nam mówi Alain Badiou?

18. Co nam mówi Fryderyk Nietzsche?

19. Co nam mówi Karol Marks?

20. Co nam mówi Zygmunt Freud?

21. Co nam mówi Leszek Kołakowski?

22. Co nam mówi Carl Schmitt?

Mogą też zreferować następujące lektury:

1. Gilles Delleuze, Proust i znaki, Gdańsk 2000.

2. Peter Sloterdijk, Musisz życie swe odmienić, Warszawa 2014.

3. Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka (jeden z tekstów), Warszawa 2016.

4. Andrzej Leder, Rysa na tafli, Warszawa 2016.

5. Charles Taylor, Źródła podmiotowości, Warszawa 2012.

6. Jean-Paul Sartre, Mdłości, Kraków 2005.

7. Leszek Kołakowski, Irracjonalność racjonalizmu, w: tegoż, Czy diabeł może być zbawiony i inne eseje? Warszawa 1983.

8. Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, Kraków 2008.

9. Martin Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

10. Zygmunt Freud, Kultura jak źródło cierpień, w: tegoż, Pisma społeczne, Warszawa 1998.

11. Jacques Derrida, Kres człowieka, w: tegoż, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

12. Chantal Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.

13. Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007.

14. Alain Badiou, Św. Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, Kraków 2007.

15. Catherine Malabou, Ontologia przypadłości, Warszawa 2017.

16. Roberto Calasso, Literatura i bogowie, Warszawa 2009.

17. Hanna Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003.

18. Michel Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987.

19. Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz, Warszawa 2008.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frederic Copleston, Historia filozofii, Tom I do IX, Warszawa 1998.

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.

Co to jest filozofia kultury? pod red. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik, Warszawa 2006.

Estetyki filozoficzne XX wieku, pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Kraków 2000.

Alain Badiou, Mały podręcznik inestetyki, Poznań 2015.

Theodore Adorno, Teoria estetyczna, Warszawa 1994.

Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Charles Taylor, Narodziny nowożytnej podmiotowości, Warszawa 2008.

Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Druga, seminaryjna część trójsemestralnych zajęć, których głównym celem jest pogłębiona refleksja nad wybranymi zjawiskami, problemami i interpretacjami współczesności. W ramach seminarium lekturowego skupimy się na jednej książce, "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita, i współczesnych formach przemocy.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura zadanych lektur, przygotowywanie wprowadzeń i/lub sprawozdań, ewentualnie rozmowa zaliczeniowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci/tki będą oceniani/e na bieżąco - pod kątem obecności, aktywności udziału, przygotowania do zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

seminarium lekturowe: interpretacja tekstów, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone lekturze "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita. Podejmiemy próbę zrozumienia źródeł i specyfiki aktów terroru dokonywanych we współczesnym świecie (Breivik, Abu Ghraib, islamiści, ludobójstwa w Afryce), odwołując się m.in. do doniesień medialnych poświęconych współczesnym formom przemocy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- współczesne oblicza przemocy i terroryzmu (na podstawie "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita)

- przemoc a konstrukcja mężczyzny-żołnierza

- spektakularność i spektakle przemocy

- rola aktów przemocy w utrzymaniu równowagi psychicznej i cielesnej „morderców”

- medialne doniesienia na temat terroryzmu i "eksperckie" interpretacje aktów terroru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Klaus Theweleit, "Śmiech morderców", Warszawa 2016.

W ramach uzupełnienia sięgniemy po fragmenty "Męskich fantazji" Klausa Theweleita, teksty m.in. Judith Butler i Susan Sontag, artykuły prasowe dotyczące terroru, obejrzymy również dwa dokumenty Oppenheimera: "Scenę zbrodni" oraz "Scenę ciszy".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.