Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium: Miasto

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.34IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium: Miasto
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

-

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy nad projektem związanym ze sztukami wizualnymi w przestrzeniach miasta, ale także ukazanie współczesnego miasta jako przestrzeni kulturotwórczej. Od strony teoretycznej laboratorium zakłada zaznajomienie studentów z podstawową historią polskiej sztuki najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego - krakowskiego kontekstu. Dodatkowo podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z czołowymi krakowskimi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną i poznają ich oddziaływanie na miasto. Część teoretyczna zajęć ma w założeniu nie tylko pogłębienie wiedzy na temat obecności sztuki w mieście, ale także uwrażliwienie studentów na specyfikę tego typu działań. .Efekty kształcenia:

Po zakończeniu laboratorium student:

-dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu polskiej sztuki współczesnej w odniesieniu do tendencji i zjawisk lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

-swobodnie posługuje się pojęciami, nurtami związanymi ze sztuką współczesną w Polsce.

-dysponuje pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie zjawisk współczesnej sztuki, posiada narzędzia umożliwiające ich zrozumienie, interpretacje i ocenę, potrafi się wypowiedzieć na ich temat i formułować własne sądy i oceny. Ponadto student potrafi przedstawić zjawisko w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, niekoniecznie zaznajomionych z językiem sztuk wizualnych.

-zna i rozumie specyfikę i kompetencje pracy nad projektem związanym ze sztuką współczesną obecną w mieście.

-potrafi samodzielnie przygotować i wdrożyć harmonogram projektu związanego ze sztuką współczesną (wykładu, warsztatów, cyklu spotkań, wystawy) w oparciu o pracę innych osób niezbędnych do realizacji danego projektu.

-potrafi przygotować tekst merytoryczny, jak i prasowy do wydarzenia.

-ma pogłębioną wiedzę z zakresu pracy nad projektem związanym ze sztuką współczesną, także z zakresu pozyskiwania funduszy, zarządzaniem projektem oraz promocji i pracy merytorycznej.

-jest człowiekiem świadomie percypującym teksty współczesnej sztuki, świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i posiada wiedzę niezbędną do pracy w sektorze kultury.

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności.

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie w grupach 3-4 osobowych faktycznego projektu poświęconego obecności sztuki w przestrzeni miasta.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe w trakcie zajęć, ocenianie prezentacji, projektów i wypowiedzi studentów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

dyskusje, pokazy slajdów i filmów, wyprawy terenowe, zwiedzanie wystaw i fragmentów miasta, prezentacje studentów, lektura książek i czasopism

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – praca studentów na zajęciach

1 ECTS – przygotowanie prezentacji i projektów grupowych

1 ECTS – przygotowanie do zaliczenia i konsultacje


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

-A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007.

-I. Kowalczyk, Ciało i władza : polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002

-A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom – Kraków 2006

-M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

-J. Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni, Kraków 2008

-P. Sikora, Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010, Wrocław

-K. Sikorska, M. Kosińska, A. Czaban, Zawód : kurator, Poznań

-G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka, Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa 2007

-H. Foster, R. Krauss, Y. Bois, B.Buchloh, D. Joselit, Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, London 2004

-M. Popczyk, Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005

-T. Smith, Talking Contemporary Curating,

-A. Mazur, E.Toniak, Wiesław Borowski. Zakrywam to, co niewidoczne, Warszawa 2014

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.