Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją medialną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.40IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacją medialną
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Marta Materska-Samek, Bogusław Nierenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

dostarczenie wiedzy na poziomie podstawowym dotyczącej zarządzania organizacjami medialnymi

Efekty kształcenia:

zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacja medialną K_W03; K_W016

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją

Bilans punktów ECTS:

2 pkt wiedza dotycząca kursu potwierdzona zaliczeniem egzaminu pisemnego

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

wiedza z zakresu zarządzania organizacja medialną

Pełny opis:

Zagadnienia:

Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące zarządzania organizacjami medialnymi;

Zarządzanie organizacjami medialnymi w ujęciu historycznym;

Modele zarządzania mediami (organizacjami medialnymi);

Organizacje w systemach medialnych;

Rynek mediów w Polsce i na świecie;

Regulatory rynku mediów;

Między misją a komercją – media publiczne (systemy, modele, koncepcje);

Przywództwo w organizacjach medialnych;

Strategie organizacji medialnych;

Przedsiębiorstwa a organizacje medialne;

Zarządzanie publicznym przedsiębiorstwem medialnym;

Dualna natura mediów;

Kierunki rozwoju rynków i organizacji medialnych;

Badanie mediów.

Literatura:

B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. UJ, Kraków 2007;

L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Wolters Kluwers, Warszawa 2010.

B. Nierenberg, Zarzadzanie reklamą, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015;

Bogusław Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków 2011;

B. Nierenberg, Media management. Comparative Analysis of American and European systems, Jagiellonian University, Kraków 2015;

R.G. Picard, The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York 2002.

A.B. Albarran, S.M Chan-Olmsted, M.O. Wirth (eds), Handbook of Media Management and Economics, Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2006;

T. Kowalski, Media i Pieniądze, Wyd. Tex, Warszawa 1998,

T. Kowalski, Bohdan Jung, Media na rynku, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.