Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła współczesności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.60IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła współczesności II
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest (a) próba wskazania i analizy źródeł kilku ważnych dla współczesności procesów i zjawisk, (b) rozważenie form, w jakich owe źródła i owa współczesność zostały ujęte w czterech powieściach (służących każdorazowo za punkt wyjścia analiz).

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów, sporządzanie notatek z lektury, ewentualnie rozmowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Notatki z lektur, ewentualnie rozmowa.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

wykład - 1 ects

lektura + notatki - 1 ects

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 2

Skrócony opis:

W trakcie zajęć - wychodząc od lektury czterech powieści (jednej XIX- i trzech XX-wiecznych) - spróbujemy odsłonić wielo- i różnorakie źródła kilku zjawisk, które wpływają na kształt współczesności. Samą współczesność będziemy rozumieć nie tyle jako dobrze określony odcinek na linii czasu, ile raczej jako złożony z wielu warstw (i wielu czasów, płynących w różnych rytmach) obszar trudny do ujęcia w jedną, scalającą formułę.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Wiek XIX jako jeden z początków współczesności

(a) pragnienie a rzeczywistość

(b) problem kontaktu ze światem (za pośrednictwem zmysłów i z pomocą rozumu)

(c) prostytucja

(d) uczucia a gospodarka towarowo-pieniężna

2. Wielka Wojna i narodziny wojen współczesnych:

(a) technika militarna

(b) męskość a wojna

(c) zmysłowość w okopach - o (nie)możliwości doświadczenia

3. Mowa bez nadawcy - język a współczesność:

(a) spojrzenie i kinowość

(b) powrót przedmiotów

(c) kto mówi?

4. Lęk i popkultura:

(a) Ameryka

(b) świat jako uniwersum znaków

(c) paranoja i spiski

(d) jak opowiadać?

Literatura:

G. Flaubert, Pani Bovary

E. Juenger, W stalowych burzach

A. Robbe-Grillet, Żaluzja

T. Pynchon, 49 idzie pod młotek

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 20 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wspólna refleksja nad współczesnymi formami (przedstawiania) przemocy.

Efekty kształcenia:

WIEDZA


K_W05


K_W12


K_W14


UMIEJĘTNOŚCI


K_U06


K_U08


K_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K01


K_K05


K_K9

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Sporządzanie notatek z wykładów/lektur i/lub sprawozdań, udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena notatek i udziału w dyskusjach.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Bieżąca ocena nadsyłanych notatek i udziału w dyskusjach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

2/3 pkt - wykład

4/3 pkt - praca własna (lektura/film + notatki)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 2

Skrócony opis:

Podejmiemy próbę zrozumienia źródeł i specyfiki aktów terroru dokonywanych we współczesnym świecie (Breivik, Abu Ghraib, islamiści, ludobójstwa w Afryce), odwołując się m.in. do doniesień medialnych poświęconych współczesnym formom przemocy. Sięgniemy w przeszłość. Przyjrzymy się też psychospołecznym źródłom przemocy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- narcyzm a przemoc

- przemoc i pamięć

- współczesne oblicza przemocy i terroryzmu (głównie na podstawie "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita)

- przemoc a konstrukcja mężczyzny-żołnierza

- spektakularność i spektakle przemocy

- rola aktów przemocy w utrzymaniu równowagi psychicznej i cielesnej „morderców”

- medialne doniesienia na temat terroryzmu i "eksperckie" interpretacje aktów terroru.

Literatura:

Ch. Lasch, Kultura narcyzmu

K. Theweleit, Śmiech morderców (obszerne fragmenty)

M. Foucault, Nadzorować i karać (fragment)

J. Oppenheimer, Scena zbrodni

A. Munk, Pasażerka

Ewentualnie:

F. Kafka, Kolonia karna

J. Butler, Ramy wojny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.