Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i realizacja kampanii medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.64IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i realizacja kampanii medialnej
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Komornicka
Prowadzący grup: Zuzanna Komornicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z procesem planowania i realizacji kampanii medialnych.


Budowanie świadomości znaczenia kampanii medialnych jako jednego z czynników wpływających na wizerunek marki.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy


Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania kampanii w mediach.

Zna terminologię wykorzystywaną w reklamie.

Posiada wiedzę o zjawiskach, relacjach i procesach zachodząch od momentu planowania do zakończenia kampanii w mediach.


W zakresie umiejętności


Potrafi dokonać analizy briefu reklamowego oraz zaplanować w oparciu o niego kampanię w mediach dokonując wyboru narzędzi, grupy docelowej oraz nośnika przy uwzględnieniu przewidzianego na działania budżetu.

Potrafi samodzielnie korzystać z materiałów analitycznych i opracowań dotyczących organizacji rynku medialnego.


W zakresie kompetencji społecznych:


Potrafi formułować własną opinię na temat planowanych działań, eksponując wady i zalety argumentacji.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca pisemna / ustna (warunkiem dopuszczenia jest obecność na zajęciach), praca semestralna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne / ustne

Praca semestralna

Obecność na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna


- objaśnienie lub wyjaśnienie


- film


- dyskusja dydaktyczna


- metody przypadkówWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Specyfika projektowania kampanii w mediach.

Analiza kampanii (case study).

Pełny opis:

1. Elementy briefu reklamowego

2. Analiza briefu reklamowego

3. Analiza rynku

4. Dobór grupy docelowej

5. Mediaplan

6. Projektowanie przekazu

7. Realizacja kampanii w mediach

8. Badanie efektywności kampanii w mediach

9. Aspekty prawne i etyczne działań reklamowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z procesem planowania i realizacji kampanii medialnych.


Budowanie świadomości znaczenia kampanii medialnych jako jednego z czynników wpływających na wizerunek marki.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy


Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania kampanii w mediach.

Zna terminologię wykorzystywaną w reklamie.

Posiada wiedzę o zjawiskach, relacjach i procesach zachodząch od momentu planowania do zakończenia kampanii w mediach.


W zakresie umiejętności


Potrafi dokonać analizy briefu reklamowego oraz zaplanować w oparciu o niego kampanię w mediach dokonując wyboru narzędzi, grupy docelowej oraz nośnika przy uwzględnieniu przewidzianego na działania budżetu.

Potrafi samodzielnie korzystać z materiałów analitycznych i opracowań dotyczących organizacji rynku medialnego.


W zakresie kompetencji społecznych:


Potrafi formułować własną opinię na temat planowanych działań, eksponując wady i zalety argumentacji.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca pisemna / ustna (warunkiem dopuszczenia jest obecność na zajęciach), praca semestralna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne / ustne

Praca semestralna

Obecność na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna


- objaśnienie lub wyjaśnienie


- film


- dyskusja dydaktyczna


- metody przypadkówWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Specyfika projektowania kampanii w mediach.

Analiza kampanii (case study).

Pełny opis:

1. Elementy briefu reklamowego

2. Analiza briefu reklamowego

3. Analiza rynku

4. Dobór grupy docelowej

5. Mediaplan

6. Projektowanie przekazu

7. Realizacja kampanii w mediach

8. Badanie efektywności kampanii w mediach

9. Aspekty prawne i etyczne działań reklamowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.