Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja cyfrowa: Internet, Al i inne technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.69IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja cyfrowa: Internet, Al i inne technologie
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest oswojenie adeptów humanistyki i nauk społecznych z podstawowymi zagadnieniami zaawansowanej informatyki i jej teorii, która przebiega od poziomu podstawowego (teorii informacji czy algorytmiki) do poziomu zaawansowanego (sieci neuronowe, IoT etc.), co ma nauczyć studentów umiejętności rozumowania w ramach paradygmatu computer science.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

Zna i rozumie rolę technologii cyfrowych w rekonstrukcji stosunków społecznych i ekonomicznych, zna podstawowe i najnowsze rozwiązania technologiczne nowych technologii cyfrowych, potrafi podać wyjaśnienie procesów rozwoju technologii cyfrowych i opisać ich konsekwencje, zna podstawową terminologię związaną technologiami cyfrowymi, rozumie konsekwencje społeczne i ekonomiczne rozwoju tych technologii


Wyjaśnia skutki funkcjonowania poszczególnych technologii cyfrowych, stosuje podstawowe rozwiązania technologiczne aby uzyskać określone efekty organizacyjne za pomocą narzędzi informatycznych, umie zastosować różnorodne formy narzędzi internetowych w wymiarze globalnym


Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, potrafi użyć nowych narzędzi zarządzania i nowych technologii dla efektywnej organizacji, potrafi użyć nowych narzędzi technologii cyfrowych dla współdziałania wewnątrz grupy, potrafi użyć nowych narzędzi technologii cyfrowych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań zarządczych realizowanych poprzez aktywne uczestnictwo w Internecie


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza humanistyczna

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, projekt w postaci koncepcji aplikacji

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Projekt w postaci koncepcji aplikacji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Skrócony opis:

Laboratorium poświęcone nowym technologiom, które kształtują współczesną cywilizację.

Pełny opis:

Laboratorium poświęcone nowym technologiom, które kształtują współczesną cywilizację. Ten stan ma kluczowe znaczenie dla zarządzania, ponieważ dramatycznie zmienia środowisko zarządzania. Część warsztatowa polega na przygotowaniu koncepcji aplikacji wykorzystującej jedną lub wiele takich technologii (AI, IoT, geolokalizacja, internet itp.) Koncepcja musi zawierać także algorytm aplikacji. Studenci otrzymują zestaw fragmentów tekstów do przeczytania dostępnych online, które następnie są omawiane i dyskutowane na zajęciach.

Zajęcia maja za zadanie połączyć dwie perspektywy: teoretyczną, dotyczącą roli i kontekstów istnienia technologii oraz praktyczną, polegającej na stworzeniu projektu własnej aplikacji. Przedmiotem części teoretycznej jest internet, jego polityczne, ekonomiczne i kulturowe źródła, oraz współczesne technologie takie jak AI, IoT. Jej zwieńczeniem jest koncepcja czwartej rewolucji Floridi’ego.

Część praktyczna dotyczy podstaw technologii informatycznych i składa się z następujących tematów: maszyna Turinga, algorytmika, kodowanie binarne, zasady działania internetu i WWW, wprowadzenie do AI i sieci neuronowych. Przygotowuje ono studenta do stworzenia projektu własnej aplikacji. Algorytmiczna część tego projektu nie osiąga poziomu wymagającego umiejętności kodowania. Większą część pracy koncepcyjnej studenci wykonują samodzielnie, przedstawiając wnioski i rozwiązania do dyskusji na zajęciach.

Przebieg części praktycznej i teoretycznej jest wymienny: rozpoczyna część praktyczna, która pozwala na zgromadzenie wiedzy potrzebnej do wykonania zadania. Około połowy kursu pojawiają się tematy teoretyczne, wymienne z relacjami studentów z postępów w przygotowaniu projektu.

Literatura:

David Harel: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, Warszawa 2001

Tadeusiewicz, Ryszard, Moszner, Paweł, Szydełko, Andrzej: Teoretyczne podstawy informatyki, Kraków 1998

Stuart Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Pearson Education, 2010

Mariusz Flasiński: Introduction to Artificial Intelligence, Springer, Switzerland, 2016

Nick Bostrom: Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice 2015

Luciano Floridi: The Fourth Revolution: How the infosphere is reshaping human reality, Oxford University Press, 2014

T. Berners-Lee: Weaving the Web. The Original Design and the Ultimate Destiny of the World Wide Web, HarperCollins, New York 2000

L. Florida: Information: A Very Short Introduction

Christian Fuchs: Social Media: A Critical Introduction, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.