Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanizm w cyberświecie. Zarządzanie organizacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.72IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanizm w cyberświecie. Zarządzanie organizacjami
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy studentowi obejmującej szeroką problematykę dotyczącą procesu digitalizacji we współczesnym świecie, która obejmuje kwestie technologiczne, z naciskiem na najbardziej zaawansowane, rozumienie przez niego znaczenia i zastosowania humanistyki w tym kontekście oraz zastosowania obydwu perspektyw dla organizacji.

Efekty kształcenia:

(K_W02) zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

(K_W03) potrafi wyjaśnić genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwój w odniesieniu do szeroko pojętej kultury.

(K_U01) umie prowadzić kwerendę naukową; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł.

(K_U02) potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego rozwijać umiejętności badawcze oraz samodzielnie zdobywać wiedzę.

(K_U08) posiada umiejętność krytycznej refleksji nad tekstami na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów.

(K_K06) potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora.

(K_K9) potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.


Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładzie, egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z konwersatorium

Skrócony opis:

Przedmiot łączy dwie fundamentalne i obce dziedziny wiedzy: technologię (technikę) i humanistyk

Pełny opis:

Przedmiot łączy dwie fundamentalne i obce dziedziny wiedzy: technologię (technikę) i humanistykę, które wspólnie mogą tworzyć niezwykle cenny wgląd w rzeczywistość współczesnego cyberświata. Aspekty humanistyczne dotyczą kwestii podmiotowych o charakterze filozoficznym, oraz kwestii historycznego rozwoju i form technologii, a także ich wpływu na społeczeństwo. Aspekty technologiczne obejmują wiedzę na temat digitalizacji i używanych w jej wypadku technologii, zarówno typowych jak i najnowszych takich jak sieci neuronowe. Szczegółowa tematyka wykładów: humanizm – podstawy, humanistyka cyfrowa – podstawy, cyfrowość, cywilizacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja organizacji: zmiany na rynku pracy, zawody zagrożone itp., relacja człowiek – maszyna na przykładzie NLP, organizacja przyszłości, sztuczna inteligencja (AI), wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, zarządzanie wiedzą i zarządzanie edukacją w kontekście cyfrowej humanistyki, Internet Rzeczy (Internet of Things).

Literatura:

Bounfour, A. (2016). Digital Futures, Digital Transformation: From Lean Production to Acceluction. Cham: Springer International Publishing.

Vogelsang, M. (2010). Digitalization in Open Economies. Heidelberg: Physica-Verlag HD.

Sendler, U. (Ed.). (2018). The Internet of Things. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2013). The Ethics of Information. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago, Ill.; London: University of Chicago Press.

Maciąg, R. (2016). W stronę cywilizacji Internetu: zarządzanie w naukach humanistycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Flasiński, M. (2016). Introduction to artificial intelligence. Cham, Switzerland: Springer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.