Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.23IIsR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy reklamy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg, Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

opanowanie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o reklamie, znajomość przedmiotowych definicji, historii badań oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce

Efekty kształcenia:

student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o reklamie oraz potrafi tę umiejętność zastosować w praktyce do analizowania kampanii reklamowych, a także zna istotę agencji reklamowych

Wymagania wstępne:

bez wstępnych wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

pisemne zaliczenie przedmiotu obejmujące zagadnienia wskazane w niniejszym sylabusie. W przypadku dalszego obowiązywania rygorów związanych z pandemią zaliczenie odbywać się będzie za pomocą środków zdalnej łączności

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pisemne zaliczenie, którego celem będzie sprawdzenie czy student potrafi umiejętnie wyrazić krytyczną refleksję nad tekstami dotyczącymi reklamy oraz czy dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować kampanie reklamowe

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

jak wyżej oraz wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

4

Skrócony opis:

Informacje o reklamie i pojęciach pokrewnych, w których istotną rolę odgrywają oddziaływania perswazyjne, takie jak na przykład propaganda i public relations. Kanały rozpowszechniania treści reklamowych. Rola opakowania w reklamie oraz znaczenie marki i znaku firmowego w przekazach reklamowych. Reklama zewnętrzna. Badanie odbioru i wpływu treści reklamowych na odbiorców. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie.

Pełny opis:

Informacje o reklamie i pojęciach pokrewnych, w których istotną rolę odgrywają oddziaływania perswazyjne, takie jak na przykład propaganda i public relations. Kanały rozpowszechniania treści reklamowych. Rola opakowania w reklamie oraz znaczenie marki i znaku firmowego w przekazach reklamowych. Reklama zewnętrzna. Badanie odbioru i wpływu treści reklamowych na odbiorców. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie.

Literatura:

B. Nierenberg (red.), Zarządzanie reklamą, WUJ. Kraków 2015

B. Nierenberg (i inni), Wiedza o reklamie, Wyd. Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2009

B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej, PAN Oddział w Katowicach, Opole 2004

B. Nierenberg, Wybrane problemy badania skuteczności reklamy, Wyd. UO, Opole 2000

K. Albin, Reklama: przekaz, odbiór, interpretacja, PWN Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.