Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.2sK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Zarządzanie kulturą i mediami,1 stopień stacjonarny,3 rok semestr letni, obowiązkowe dla modułu
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wykład ma na celu przedstawienie źródeł budżetowego oraz pozabudżetowego finansowania kultury w ujęciu międzynarodowym.


Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę z zakresu finansowania kultury w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych


Umiejętności

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem kultury

- posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów finansowania kultury

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych nt. finansowania kultury

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy finansowania kultury


Kompetencje społeczne

- Jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia

- potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek zaliczenia semestru:

- obecność - maks. 10 pkt (dopuszczalne 2 NB)

- podsumowanie poprzednich zajęć - maks. 10 pkt

- praca na zajęciach (dyskusja, analiza materiałów źródłowych, przygotowanie wypowiedzi na zadany temat) - maks. 10 pkt

- praca grupowa (przygotowanie studium przypadku wg wytycznych prowadzącego i przedstawienie na forum wyników pracy) - maks. 70 pkt
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunek zaliczenia semestru:

- obecność - maks. 10 pkt (dopuszczalne 2 NB)

- podsumowanie poprzednich zajęć - maks. 10 pkt

- praca na zajęciach (dyskusja, analiza materiałów źródłowych, przygotowanie wypowiedzi na zadany temat) - maks. 10 pkt

- praca grupowa (przygotowanie studium przypadku wg wytycznych prowadzącego i przedstawienie na forum wyników pracy) - maks. 70 pktMetody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające, metody problemowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 15 h

- przygotowanie studium przypadku – 30 h

w sumie: 75 h = 3 pkt ECTS
Skrócony opis:

Wykład Finansowanie kultury skierowany jest do studentów, których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i finansowania

działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne podmioty (publiczne, nonprofit i komercyjną) w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

Tematy spotkań:

1. Budżetowe instrumenty finansowania kultury w ujęciu międzynarodowym (Ćwiczenia 1-4)

2. Pozabudżetowe instrumenty finansowania kultury w ujęciu międzynarodowym (Ćwiczenia 5-8)

3. Problemy i wyzwania finansowania kultury. Perspektywa międzynarodowa (ćwiczenia 9-12)

4. Prezentacja opracowanych przez studentów studiów przypadku (ćwiczenia

13-15)

Literatura:

Dorota Ilczuk, Ekonomika kultury, PWN Warszawa 2012

Katarzyna Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Libron, Kraków 2014

www.culturalpolicies.net

Robert Barański, Finansowanie działalności kulturalnej, Beck, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.