Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dr Marcin Laberschek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-sem7.20/21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dr Marcin Laberschek
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Zarządzanie kulturą i mediami, studia stacjonarne 1 stopnia, 3 rok, seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:


Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności pisania pracy dyplomowej i zastosowania badań w pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student posiada merytoryczną wiedzę dotyczącą realizacji pracy dyplomowej i wykorzystania wyników badań.Umiejętności


Posiadaną wiedzę student potrafi wykorzystać w praktyce poprzez indywidualne opracowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Oddanie części teoretycznej (wprowadzenia) pracy do 20.12.2020.

Zaliczenie semestru uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny części teoretycznej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas kolejnych seminariów. Studenci muszą wykazać się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami poprawnego pisania pracy.Promotor sprawdza pracę dyplomową dwuetapowo pod kątem: zawartości merytorycznej, zastosowanej metodologii i sposobu rozwiązania problemu badawczego, wykorzystanej literatury, struktury pracy, języka oraz kwestii formalnych i ogólnej estetyki.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Oddanie części teoretycznej (wprowadzenia) pracy do 20.12.2020.

Zaliczenie semestru uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny części teoretycznej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności pisania pracy dyplomowej i zastosowania badań w pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student posiada merytoryczną wiedzę dotyczącą realizacji pracy dyplomowej i wykorzystania wyników badań.Umiejętności


Posiadaną wiedzę student potrafi wykorzystać w praktyce poprzez indywidualne opracowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

Pozytywnie oceniona część teoretyczna pracy dyplomowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Oddanie całości pracy do 20.05.2021.

Zaliczenie semestru uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas kolejnych seminariów. Studenci muszą wykazać się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami poprawnego pisania pracy.Promotor sprawdza pracę dyplomową dwuetapowo pod kątem: zawartości merytorycznej, zastosowanej metodologii i sposobu rozwiązania problemu badawczego, wykorzystanej literatury, struktury pracy, języka oraz kwestii formalnych i ogólnej estetyki.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Oddanie całości pracy do 20.05.2021.

Zaliczenie semestru uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.