Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologii stosowanej. Psychoterapia par i małżeństw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-340/Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologii stosowanej. Psychoterapia par i małżeństw
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - warsztaty psychologii stosowanej do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wasilewska
Prowadzący grup: Monika Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

dzięki zajęciom studenci nauczą się używać genogramu, aby szybko dotrzeć do ukrytych w rodzinie wzorców;

• tworzyć pracę domowe, które pomogą rodzinie przeżyć żałobę i uwolnić smutek;

• oceniać, w jaki sposób różne czynniki, takie jak pochodzenie, pozycja społeczna warunkują możliwości rodziny na radzenie sobie ze utratą;

• osiągać terapeutyczne cele poprzez prowadzenie regularnych sesji.

• odkrywać i badać kluczowe zdarzenia z historii rodziny;

• rozumieć, jak odkryte wzorce mogą wpływać na funkcjonowanie rodziny;

• podejmować decyzję o tym, kiedy i w jaki sposób odkrywać sekrety;

• integrować przeszłość rodziny z jej obecnym życiem.Wymagania wstępne:

Realizowanie ścieżki związanej z psychologią rodziny lub terapią.

Forma i warunki zaliczenia:

przygotowanie symulowanej sesjo terapeutycznej z komentarzem

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

studenci w kilku grupach przygotowywać będę symulowane nagranie sesji terapeutycznej przeprowadzonej według wcześniej opracowanego scenariusza

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, pokazy filmów, dyskusje i omówienie

Bilans punktów ECTS:

10 pkt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywały się w formie bloków złożonych z czterech godzin lekcyjnych, podczas których zaprezentowane zostaną – omówione teoretycznie i zilustrowane nagraniami pracy z rodzinę w żałobie, z problemem sekretów rodzinnych, terapią pary. Utrwaleniu nabytej wiedzy poglądowej służyć będą dyskusje i warsztaty poświęcone ćwiczeniu konkretnych umiejętności terapeutycznych, takich jak:

- rozumienie problemów rodzinnych w ujęciu systemowym,

Tworzenie kontraktu z rodziną.

Rozumienie objawu w kontekście systemowym

- Uczestnicy będą też mieli okazję zaprezentować swój własny sposób rozumienia zagadnień związanych z psychoterapią poprzez przygotowanie nagrań zgodnie z opracowanym w małych grupach przebiegiem przykładowej sesji z rodziną.

Pełny opis:

• Psychoterapia par i małżeństw” to drugi warsztat przygotowany w oparciu o nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów. Przeznaczony jest on dla tych osób, które pragną zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie celów, zasad i metod pomagania ludziom w budowaniu satysfakcjonujących więzi intymnych i relacji rodzinnych. Dzięki pracy z bogatym materiałem filmowym uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak prowadzić terapię, by pokazać parom możliwości konstruktywnego dialogu i sposoby rozwiązywania konfliktów, jak poruszać ważne dla związku tematy i reagować w obliczu różnego rodzaju problemów, jak omijać pułapki i przezwyciężać rozwojowe czy sytuacyjne kryzysy. Dzięki filmom i warsztatom studenci będą mieli okazję: odkrywać i badać kluczowe zdarzenia z historii rodziny; rozumieć, jak odkryte wzorce mogą wpływać na funkcjonowanie rodziny; podejmować decyzję o tym, kiedy i w jaki sposób odkrywać sekrety; integrować przeszłość rodziny z jej obecnym życiem. Nauczą się także używać genogramu, aby szybko dotrzeć do ukrytych w rodzinie wzorców; tworzyć prace domowe, które pomogą rodzinie przeżyć żałobę i uwolnić smutek; oceniać, w jaki sposób różne czynniki, takie jak pochodzenie, pozycja społeczna warunkują możliwości rodziny na radzenie sobie ze utratą; osiągać terapeutyczne cele poprzez prowadzenie regularnych sesji.

Literatura:

1. H.Goldenberg, I. Goldenberg (2006) Terapia rodzin, Kraków WUJ. (1)

2. M.McGoldrick, R.Gerson, S.Shellenberg (2007). Genogramy rozpoznanie i interwencja. Poznań Zysk I Spółka. (0)

3. D. Russell Crane (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk GWP (1)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.