Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny. Psychospołeczne aspekty migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-398/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny. Psychospołeczne aspekty migracji
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trąbka
Prowadzący grup: Agnieszka Trąbka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna najważniejsze teorie migracji, potrafi wskazać różne typy migracji i omówić ich specyfikę. Student potrafi zidentyfikować problemy psychologiczne i społeczne związane z poszczególnymi rodzajami migracji, w tym konsekwencje migracji dla dziecka. Student potrafi zastosować zdobytą na wykładzie wiedzę do analizy współczesnych migracji, głównie z i do Polski.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - test wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, filmy.

Bilans punktów ECTS:

30 h – uczestnictwo w wykładzie, 30h – samodzielna lektura, 30h – przygotowanie do egzaminu

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony analizie psychologicznych i społecznych konsekwencji migracji międzynarodowych.

Pełny opis:

Tematy poruszane podczas kursu:

1) Migracje we współczesnym świecie. Różne rodzaje migracji.

2) Teorie wyjaśniające proces migracji – przyczyny migracji i skutki.

3) Migracja jako przedmiot zainteresowania psychologii kulturowej. Strategie adaptacyjne migrantów.

4) Transnarodowość w migracjach.

5) Migracje kobiet.

6) Migracja w dzieciństwie. Edukacja migrujących dzieci.

7) Psychologiczne problemy uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych.

8) Migracje poakcesyjne Polaków.

9) Polska jako kraj przyjmujący. Migracje do Polski.

10) Migracje powrotne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lesińska M. i Okólski M. (2018) "25 wykładów o migracjach", Warszawa: Scholar, wykłady 3, 4, 6, 11, 12, 13, 22.

Literatura uzupełniająca:

- Castles S. i Miller M. (2012) Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: PWN., zwłaszcza r. 1,2, 13.

- H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska i J. Roszak (red.) (2010) Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: NOMOS.

- Kubitsky J. (2012) Psychologia migracji, Warszawa: Difin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.