Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia społeczna i komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-405/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia społeczna i komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Maciuszek
Prowadzący grup: Józef Maciuszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium prowadzonym na 5 roku studiów jest monitorowanie przeprowadzonych badań empirycznych i konsultacje przy opracowywaniu analiz uzyskanych wyników i redagowaniu pracy mgr.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zagadnienia powiązane z tematami prac magisterskich z zakresu psychologii społecznej i komunikacji werbalnej, komunikacji perswazyjnej

Umiejętności:

Gromadzenia i krytycznej analizy literatury przedmiotu

Budowania hipotez badawczych

Projektowanie planów eksperymentalnych

Weryfikowania hipotez

Zastosowania wiedzy statystycznej w analizie materiału empirycznego

Stosowania zasad edycji pracy magisterskiej

Kompetencje, postawy:

Postawa rzetelności w badaniach naukowych

Przestrzeganie zasad etyki w pracy naukowej

Wymagania wstępne:

Zaliczenie 3 pierwszych lat studiów. Pierwszeństwo mają studenci realizujący profil specjalizacyjny: Psychologia społeczna i komunikowania się

Forma i warunki zaliczenia:

Przyjęte kryterium dotyczy realizacji określonych warunków zaliczenia: przeprowadzenie badań do pracy mgr. Napisanie i oddanie pracy mgr

Semestr zimowy - oddanie części teoretycznej pracy, rozpoczęcie badań empirycznych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia jest sformułowanie problemu badawczego i hipotez, opracowanie planu badawczego. Przeprowadzenie badań pilotażowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialne i wykład informacyjny

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, seminarium


Bilans punktów ECTS:

14 pkt

Praca studenta:

60 godzin udział w seminarium

120 godzin czytanie piśmiennictwa

120 godzin przeprowadzenie badań,

60 godzin analiza wyników,

60 godzin redakcja pracy magisterskiej


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka społecznych zachowań człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak wpływ społeczny, postawy a zachowanie, poznanie społeczne, interakcje w grupach, relacje międzyludzkie.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium jest problematyka społecznych zachowań człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak wpływ społeczny, postawy a zachowanie, poznanie społeczne, interakcje w grupach, relacje międzyludzkie.

Przedmiotem seminarium jest problematyka społecznych zachowań człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak wpływ społeczny, postawy a zachowanie, poznanie społeczne, interakcje w grupach, relacje międzyludzkie.

Literatura:

Shaughnessy, J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J., S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR

Prace naukowe dopasowane do wybranych tematów prac magisterskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.