Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-457/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Piasecka
Prowadzący grup: Bogusława Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Znajomość teorii psychologicznych konceptualizujących budowanie więzi i związków interpersonalnych. Poznanie współczesnych badań i literatury na temat związków.

Umiejętność przeprowadzenia i opracowania wywiadów.

Podstawy psychoterapii par.

Efekty kształcenia:

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności


Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie problematyką tworzenia i funkcjonowania związków miłosnych oraz psychoterapią par

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę: przeprowadzenie badań jakościowych - wywiadu, Opracowanie go i przedstawienie na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności podczas zajęć, ocena z prezentacji wywiadów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Prezentacja filmów, dyskusja, zajęcia warsztatowe, symulacje, opisy przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

• Udział w zajęciach 20 h

• Zapoznanie się z lekturami 20 h

• Przeprowadzenie i opracowanie wywiadu 15h

• Przygotowanie i przedstawienie pracy 5h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala poznać związki miłosne z perspektywy biologicznej, psychologicznej, antropologii kulturowej.

Treści teoretyczne ilustrowane są opisami przypadków i materiałem filmowym. Uczestnicy fakultetu poznają metody jakościowe diagnozy pary oraz sposoby opracowania materiału jakościowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Miłość na przestrzeni rozwoju człowieka

2. Miłość w okresie dojrzewania

3. Neuronalne korelaty miłości

4. Chemia związków miłosnych

5. Reguły doboru w pary

6. Antropologiczna perspektywa związków miłosnych-badania jakościowe

7. Kulturowa perspektywa związków miłosnych

8 Teoria ewolucji romantycznej miłości

9. "Dlaczego ludzie uprawiają seks?"

10. Problemy w związkach miłosnych -Psychoterapia pary

Literatura:

Fisher H.(2004), Anatomia miłości, Poznań: Rebis,

Fisher H. (2004), Dlaczego kochamy?, Poznań: Rebis,

Fisher H (2012), Dlaczego on? Dlaczego ona?, Poznań: Rebis,

Kernberg O.F.(1998), Związki miłosne,Poznań: Zysk i S-ka,

Laufer M.,Laufer M.E. (2013), Okres dojrzewania i załamanie rozwoju, Warszawa: Oficyna Ingenium,

Meston C.M, Buss D.M.(2010), Dlaczego kobiety uprawiają seks, Sopot: Smak słowa,

Perel E. (2008), Inteligencja erotyczna. Seks, kłamstwa i domowe pielesze, Wyd. Znak,

Ruszczyński S.(red), (2012), Psychoterapia par, Warszawa: Oficyna Ingenium,

Zeki S. (2012), Blaski i cienie pracy mózgu, Warszawa: Wyd. UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.