Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Warsztaty psychofizjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-483/II-IIInn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Warsztaty psychofizjologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Grzybowski
Prowadzący grup: Szczepan Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student zostanie zaznajomiony z podstawowymi metodami badawczymi psychofizjologii i ich wykorzystania w projektowaniu i przeprowadzaniu badań.

Efekty kształcenia:

Student posiądzie wiedzę dotyczącą psychofizjologicznych metod badawczych, podstawowych technik, parametrów pomiaru i osiąganych rezultatów w modelu tradycyjnym (badania obwodowe) jak i wykorzystującym najnowsze osiągnięcia neuronauki (badania ośrodkowe, interfejsy mózg-komputer)

Student zdobędzie umiejętność przeprowadzania pomiaru, obserwowania i analizowania zmian zapisu oraz interpretowania wyników i wyciągania wniosków z uzyskanych rezultatów w podstawowym wymiarze.

Student nabędzie kompetencje w projektowaniu własnych projektów badawczych.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów Biofizjologiczne podstawy zachowania cz. I i cz. II

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

-zaznajomienia z lekturą i aktywności na zajęciach

-projektu badawczego przedstawionego w formie referatu.

Projekt zakłada przygotowanie przez studenta planu potencjalnego badania (zaplecze teoretyczne, podstawy w opublikowanych doniesieniach badawczych, hipotezy, metodologia) i omówienie jego możliwej realizacji (mocne, słabe strony, spodziewane rezultaty, dalsze etapy pracy badawczej).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pracy studenta na zajęciach (aktywność) – przygotowanie na podstawie lektury, udział w pokazach laboratoryjnych.

Ocena projektu i jego przedstawienia w formie referatu na zajęciach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące (film, pokaz)

Metody programowe (odczyt pomiaru, analiza zapisów)

Metody aktywizujące (referat-projekt, dyskusja dydaktyczna)

Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 20 h

Przygotowanie projektu – 30 h

Lektura publikacji – 20 h

Razem 70 h


Pełny opis:

Treści kształcenia: Historia psychofizjologii, badania fizjologiczne. Mięśnie i ćwiczenia fizyczne, elektromiografia. Okulografia, pupilometria. Układ sercowo-naczyniowy i elektrokardiografia, przepływ krwi, ciśnienie i układ oddechowy. Prawidła psychofizjologii, odruchy. Lateralizacja funkcji. Elektroencefalografia. Biofeedback.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sosnowski, T i Zimmer, k. (red.) (1993). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. (red.). (2006). Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaśkowski, P. (2004). Zarys psychofizjologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja PRESS&IT.

Springer, S.P. i Deutsch G. (2004). Lewy mózg, prawy mózg. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.