Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - okulografia (eye-tracking)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-520/IIIst/nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - okulografia (eye-tracking)
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sikora-Wachowicz
Prowadzący grup: Barbara Sikora-Wachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z możliwościami, jakie daje zastosowanie okulografii oraz z metodologią badań eyetrackingowych. Studenci zostaną także zapoznani z przykładowymi badaniami prowadzonymi z zastosowaniem eyetrackingu.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

- posiada wiedzę na temat możliwości pomiarowych, które daje okulografia (K3_WO6)

- posiada wiedzę na temat procesów leżących u podłoża sakadowych ruchów oka, fiksacji i zmian szerokości źrenicy (K3_W48, K3_W06)

- zna zasadę działania eyetrackera (K3_U29)

- potrafi wskazać i omówić rodzaje danych otrzymywanych w eksperymentach z zastosowaniem eyetrackingu oraz podstawowe metody ich analizy (K3_U25)

- zna i potrafi wskazać możliwe zastosowania badań eyetrackingowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań dot. kierowania uwagi i pamięci (K3_U29)

- rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności – samodzielnie poszukuje i krytycznie ustosunkowuje się do omawianych badań z zastosowaniem eyetrackingu (K3_K20) ;

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki otrzymania zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z prezentacji


Forma zaliczenia: prezentacja w grupach (zastosowanie eyetrackingu w wybranych badaniach)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie zajęć (aktywność, znajomość materiału) oraz ocena pracy zaliczeniowej (prezentacja w grupach).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

laboratorium – 15h


Praca własna studenta:

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 35 h

• przygotowanie prezentacji zaliczeniowej - 40 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zajęcia:

1. Eyetracking – historia, zastosowania, rodzaje eyetrackerów

2. Zasada działania, co i jak możemy zmierzyć?, dokładność pomiaru

3-4. Metody analizy i wyniki w badaniach eyetrackingowych: mapy fiksacji, mapy cieple, filmy, analizy ROI, analiza źrenicy

5. Analiza wybranych badań. Prezentacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ober, J., Dylak, J., Gryncewicz, W., & Przedpelska-Ober, E. (2009). Sakkadometria–nowe możliwości oceny stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Nauka, 4, 109-135.

2. Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza: Jak mózg tworzy umysł. Vizja Press & IT (rodz. Jak widzi mózg, s.80-105; rozdz. Jak mózg filtruje informacje, s. 106-139)

3. Sadowski B. (2006) Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN (rozdz. 7 - Układ wzrokowy s. 180-215, w szczególności Ruchy gałek ocznych)

4. Duchowski, A. T. (2007). Eye tracking methodology. Theory and practice, Springer, London.

Literatura uzupełniająca:

1. Milner, A. D., & Goodale, M. A. (2008). Mózg wzrokowy w działaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Konturek S. (1998) Fizjologia człowieka t. IV. Neurofizjologia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rozdz. XVI Zmysł wzroku, s. 221-256, w szczególności Odruchy oczne)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.