Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Psychologia przyjemności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-522/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Psychologia przyjemności
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prowadzący grup: Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

1) aktywności podczas zajęć,

2) prezentacji projektu badawczego.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusja, zajęcia warsztatowo-projektowe.

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS

20 godz. – udział w zajęciach

35 godz. – zapoznanie się z literaturą

20 godz. – opracowanie materiałów do zajęć

Łącznie 75 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są mechanizmy psychologiczne i neuronalne doświadczania przyjemności.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest psychologicznym i neuronalnym mechanizmom doświadczenia hedonicznego.

Rozpatrywane będą różne modalności przyjemności: wizualne, słuchowe, smakowo/węchowe. Omówiona będzie rola poszczególnych struktur neuronalnych istotnych dla mechanizmu odczuwania przyjemności (doświadczenie hedoniczne jest zjawiskiem złożonym, obejmującym etapy antycypacji i pożądania po wrażenie zmysłowe i satysfakcję, a więc różne struktury mózgu współdziałają w tym skomplikowanym procesie).

Podejmowane będą próby analizy przyjemności w kontekście relacji społecznych (komunikacja, „dzielenie się”, zjawisko 'schadenfreude') oraz satysfakcji intelektualnej.

Ostatnim rozdziałem pracy analitycznej będzie próba umiejscowienia doświadczenia hedonicznego w sferze praktycznej, np. ergonomii środowiska i ergonomii produktu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bloom P. (2018). Przyjemność – dlaczego lubimy to, co lubimy. Wyd. Smak Słowa.

Kringelbach M., Berridge K. The joyful mind. „Scientific American”, August 2012. http://www.kringelbach.org/papers/sciam_Kringelbach2012.pdf

Literatura uzupełniająca:

Hancock P.A., Pepe A.A., Murphy L.L., Hedonomics: The power of positive and pleasurable ergonomics. Ergonomics in Design, 2005, 8–14.

Ishizu T., Zeki S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty, PLoS One, 6, 7, e21852.

Khalid H.M., Helander M.G. (2006). Customer emotional needs in product design. Concurrent Engineering, 14, 197–206.

Koelsch S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15: 170–180.

Moll J., Krueger F., Zahn R., Pardini M., de Oliveira-Souza R., Grafman J. (2006). Human fronto–mesolimbic networks guide decisions about charitable donation. PNAS, vol. 103: 15623–15628.

Takahashi H., Kato M., Matsuura M., Mobbs M., Suhara T., Okubo Y. (2009). When your gain is my pain and your pain is my gain: Neural correlates of envy and schadenfreude. Science, 323: 937–939.

Zatorre R., Salimpoor V. (2013). From perception to pleasure: Music and its neural substrates. PNAS, vol. 110, suppl. 2, 10430–10437. doi/10.1073/pnas.1301228110

Zeki S. (2012). Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

(materiały w j. ang. dostępne w postaci elektronicznej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.