Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Psychologia moralności i funkcjonowania osobowości w kategoriach nacechowanych moralnie, oraz w sytuacjach psychologicznie trudnych.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-561/IV1920nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Psychologia moralności i funkcjonowania osobowości w kategoriach nacechowanych moralnie, oraz w sytuacjach psychologicznie trudnych.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok, studia stacjonarne NN - seminaria magisterskie
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Trzópek
Prowadzący grup: Joanna Trzópek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium jest indywidualny wybór interesującego studenta tematu (na bazie posiadanej wiedzy zdobytej w trakcie kursu) pracy magisterskiej, oraz - w dalszej kolejności - praca nad nią

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu semestru magistrant powinien:

- swobodnie poruszać się w obrębie różnych koncepcji moralności powstałych na gruncie psychologii;

- znać poglądy dotyczące genezy sądów i wartościowań moralnych;

- orientować się w różnicach międzykulturowych;

- znać ewolucyjne i rozwojowe podstawy moralności;

- indywidualnie oceniać różne koncepcje moralności i zyskać umiejętność krytycznego namysłu nad nimi.

Ponadto, bazując na osiągniętej wiedzy, powinien potrafić sformułować odpowiadający mu temat pracy magisterskiej z zakresu problematyki seminarium.


Wymagania wstępne:

Przyjęcie na 4. rok studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Referat (prezentacja określonego tematu) i aktywność na zajęciach

Metody dydaktyczne:

Klasyczna metoda problemowa, prezentacje

Bilans punktów ECTS:

14 ECTS

Skrócony opis:

Psychologia moralna w kontekście indywidualnych doświadczeń

Kant twierdził, że osoba jest dobrem najwyższym i nigdy nie może służyć jako środek do jakiegokolwiek celu. Bentham i Hume uważali, że istotą moralności jest jak najwięcej dobra dla jak największej liczby osób. Czy zabiłbyś / zabiłabyś jedną osobę, by uratować pięć? Wspomniani moraliści dają różne odpowiedzi na to pytanie. Nasze mózgi też.

Czym jest więc moralność? Czy jest uniwersalna? Skąd się bierze? Jak jest doświadczana? To tylko niektóre z pytań, stawianych na seminarium.

Pełny opis:

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w problemy moralne, stąd niekiedy psychologia moralności włączana jest w obręb psychologii społecznej. Jest tak, ponieważ dotyczy przede wszystkim (choć być może nie tylko) stosunków międzyludzkich. Czym wyróżnia się sytuacja nacechowana moralnie? Czy główną rolę w rozwiązywaniu dylematów moralnych mają czynniki rozumowe i racjonalne ważenie racji? Czy może podstawową rolę odgrywają emocje i intuicja? Czy moralność jest wrodzona czy związana z wychowaniem? Jak pracuje moralny mózg? Czy istnieją uniwersalne cechy moralności w odmiennych kulturach, czy może kultury różnią się zasadniczo pod względem kodów moralnych? Co o tym decyduje? Wszystkie te pytania sprawiają, że psychologia moralności należy do jednych z najbardziej pasjonujących zagadnień współczesnej psychologii.

Jednocześnie wybory moralne często należą do sytuacji szczególnie trudnych, w których nierzadko trzeba zmierzyć się z samym sobą, swoimi pragnieniami i komfortem. Jakie ludzkie cechy mogą pomóc w tych wewnętrznych zmaganiach? Co może je utrudniać? Celem pierwszego semestru seminarium jest zapoznanie magistrantów z podstawami psychologii moralności oraz wyłonienie na podstawie zdobytej wiedzy indywidualnych tematów prac, nad którymi będą oni pracować przez kolejne trzy semestry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.