Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna analiza danych fMRI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-576/IVnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Praktyczna analiza danych fMRI
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sikora-Wachowicz
Prowadzący grup: Barbara Sikora-Wachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z technikami obróbki wstępnej oraz analizy danych w badaniach wykorzystujących technikę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) do pomiarów aktywności mózgu.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

- posiada wiedzę dotyczącą technik obróbki wstępnej oraz sposobów analizy danych fMRI (K3_W25, K3_W48)

- posiada wiedzę dotyczącą metodologii badań prowadzonych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (K3_W06, K3_W48)

- potrafi wykonać podstawowe kroki obróbki wstępnej danych fMRI (K3_U29)

- potrafi wykonać analizę danych fMRI dla zadań zaprojektowanych zgodnie ze schematem blokowym lub zdarzeniowym (K3_U29)

- samodzielnie poszukuje publikacji naukowych opartych o fMRI i krytycznie ustosunkowuje się do opisanej w nich analizy danych (K3_K20, K3_U06)

Prerekwizyt:

Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - neuroobrazowanie techniką funkcjonalnego rezonansu magnetycznego WZ.IPS-565/IVnn
Projekt praktyczny - technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego WZ.IPS-566/IVnn

Forma i warunki zaliczenia:

Frekwencja (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona), merytoryczna aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła podczas zajęć oraz kolokwium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

laboratorium – 15h


Praca własna studenta:

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie do zaliczenia – 15 h


w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne zajęć:

1. Zapoznanie z programem do analizy danych.

2-3. Obróbka wstępna danych.

4-5. Analiza danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- "Funkcjonalny rezonans magnetyczny – nieinwazyjna

metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu". M.Gut, A. Marchewka, Konferencja „Nowe metody w neurobiologii” 15 grudnia 2004 35−40

- "Functional magnetic resonance imaging". S.A.Huettel, A. W. Song, G. McCarthy. Sunderland: Sinauer Associates, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Dodatkowe pozycje literatury zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.