Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy historii filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF2-S114.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy historii filmu
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na I roku studiów stac. II stopnia-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (roczne)
Obowiązkowe na II roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy... (dwusemestralne)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Stańczyk, Miłosz Stelmach
Prowadzący grup: Marta Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- Student potrafi opisać wzajemne przenikanie się kina i nowych mediów z punktu widzenia różnych konwencji oraz technik charakterystycznych dla sztuki XX i początku XXI wieku.

- Student wykorzystuje wiedzę dotyczącą historii kina do analizy innych zjawisk z zakresu kultury audiowizualnej.

- Student wykazuje gotowość dalszego pogłębiania wiedzy na temat historii kina niemego i dźwiękowego.

- Student zdobywa kompetencje do działalności redakcyjnej i wydawniczej zorientowanej na promocję wartościowych dzieł z historii kina.

Efekty kształcenia:

- Student zdobywa podstawową wiedzę o historii kina, lata 1895 - 1980.

- Student potrafi usytuować twórczość jakiegoś reżysera w określonym nurcie filmowym i poetyce autorskiej, a dzieła gatunkowego w określonym modelu genologicznym.

- Student zna najważniejsze filmy z historii kina, fabularne, dokumentalne i animowane.

- Student wykorzystuje znajomość konwencji estetycznych, sposobów reprezentacji, form i stylów charakterystycznych dla kina niemego, klasycznego i nowofalowego w procesie tworzenia wiedzy o kulturze filmowej XX wieku.

- Student potrafi analizować zmieniające się konwencje estetyczne, formy i gatunki kina niemego i dźwiękowego.

- Student dostrzega wzajemne związki istniejące między kinematografią a innymi dziedzinami sztuki oraz znajduje dla interpretacji różnych zjawisk kulturowych odpowiednie konteksty polityczne i społeczne.

- Student potrafi poprawnie interpretować dzieła filmowe i krytycznie je oceniać.

Wymagania wstępne:

Chęć szczera do oglądania filmów i czytania na ich temat.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny w sesji czerwcowej 1919 roku.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny sprawdzający faktograficzną i kontekstualną wiedzę studentów, znajomość dzieł filmowych oraz umiejętność ich interpretacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

- wykład

- prezentacja określonych zagadnień tematycznych

- pokaz fragmentów filmowych


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

Wykład dotyczący podstaw historii kina obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sztuki filmowej w okresie od 1895 roku do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Jest poświęcony opisowi kolejnych ważnych nurtów i poetyk filmowych, autorskiej twórczości reżyserów, rozwojowi różnych gatunków filmowych, systemom produkcyjnym oraz ideowej i propagandowej wymowie dzieł.

Pełny opis:

Wykład dotyczący podstaw historii kina obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sztuki filmowej w okresie od pierwszej publicznej projekcji filmowej 28 grudnia 1895 roku do początku lat osiemdziesiątych XX wieku.

Wykład poświęcony jest opisowi kolejnych ważnych nurtów i poetyk filmowych kina niemego i dźwiękowego, np. ekspresjonizmu niemieckiego, awangard filmowych lat dwudziestych, szwedzkiej szkoły filmowej, kina sowieckiego lat dwudziestych, przełomu dźwiękowego, kina New Dealu, realizmu poetyckiego, filmu noir, kina nazistowskiego, socrealistycznego, neorealistycznego; autorskiej twórczości reżyserów, np. Davida Warka Griffitha, Roberta Flaherty'ego, Sergieja Eisensteina, Franka Capry, Alfreda Hitchcocka, Orsona Wellesa, Luisa Buñuela, Ingmara Bergmana, Akiry Kurosawy; rozwojowi różnych gatunków filmowych, np. slapstickowi, filmowi gangsterskiemu, westernowi, musicalowi, horrorowi, S-F; różnym systemom produkcyjnym; ideowej i propagandowej wymowie dzieł związanych np. z epoką porewolucyjną w Rosji sowieckiej, Wielkiego Kryzysu w USA, epoką stalinowską w ZSRR, epoką hitlerowską w Niemczech, epoką Frontu Ludowego we Francji, epoką makkartyzmu w USA itd.

Literatura:

- Historia kina, tom 1 - Kino nieme, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2009.

- Historia kina, tom 2 - Kino klasyczne, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2011.

- Historia kina, tom 3 - Kino epoki nowofalowej, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2015.

Uwagi:

Zapraszam!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.