Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF4-131.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce współczesnej
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne w II semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznwstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami sztuki XX i XXI wieku.


Efekty kształcenia:

Student zna najważniejsze zjawiska sztuki XX i XXi wieku

Student rezpoznaje relacje pomiędzy poszczególnymi zjawiskami

Student podejmuje próby interpretacji prac współczesnych artystów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują dwa projekty w małych grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

Prezentacja sztuki XX i XXi wieku i jej kontekstów.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter hybrydowy. Pespektywa historyczna zostanie zestawiona z analityczną. Studenci zapoznają się z pracami najważniejszych artystów, a także ośrodkami prezentującycmi sztukę najnowszą.

Zajęcia będą bardzo bogato ilustrowane materiałami dydaktycznymi.

Uwaga wykładowcy skupia się przede wszystkim na zjawiskach sztuki drugiej połowy XX w. i najnowszej.

Literatura:

wkrótce

Uwagi: (tylko po angielsku)

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.