Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne kierunki awangardy filmowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF4-S124.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne kierunki awangardy filmowej
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na I roku studiów stac. II stopnia w II sem.-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Obowiązkowe na II roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy... (dwusemestralne)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Prezentacja najważniejszych zjawisk kina awangardowego.

Prezentacja strategii przydatnych podczas interpretacji filmów eksperymentalnych.

Efekty kształcenia:

Student zna najważniejsze zjawiska filmowej awanagardy.

Student rozpoznaje pozafilmowe konteksty kina eksperymentalnego.

Student potrafi dokonać interpretacji filmów awanagardowych.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują projekt przeglądu filmu awangardowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

Wykład łączy dwie perspektywy - historyczną i analityczną. Jest prezetacją najważniejszych zjawisk awanagardy i pozwala zdobyć umiejętności wykorzystywane w analizie dzieł eksperymentalnych.

Pełny opis:

Kurs prezetuje wybrane filmy, które będą analizowane podczas zajęć. Dodatkowo studenci zapoznają się z najważniejszymi kontekstami, a także z historią zjawiska.

Prezentowane będą prace związane z m.in z następującymi kierunkami:

surrealizm,

dadaizm,

film strukturalny,

action cinema,

feminizm

eksperymentalny dokument

esej filmowy

Literatura:

Podstawową lektuę stanowią rozdziały poświęcone filmowi awangardowemu w Historii kina pod redakcją Tadeusza Lublskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski

Uwagi: (tylko po angielsku)

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.