Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptacje filmowe literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF5-S126.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptacje filmowe literatury
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na II r. studiów stac. II st. w I sem.(zimowym(-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Stańczyk
Prowadzący grup: Marta Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problemom adaptacji filmowej

Pełny opis:

1.Adaptacje literatury – problemy teoretyczne

Czym jest adaptacja

Problem języka filmowego a problem języka literackiego

Problem narracji

Modele adaptacji

Gatunek filmowy a gatunek literacki

2. Historia adaptacji filmowych

Kino nieme

Kino klasyczne

Kino nowofalowe

3. Adaptacje filmowe w kinie gatunkowym/ adaptacje filmowe a kino autorskie

4. Adaptacje bezpośrednie i pośrednie (zapożyczenia, cytaty).

5. Hybrydy adaptacyjne (na skrzyżowaniu filmu, literatury, teatru, opery etc.).

6. Adaptacje seryjne

7. Adaptacje jako sposób dialogu międzykulturowego

8. Adaptacje - problem odbiorcy

Literatura:

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, Katowice 1998.

„Kwartalnik Filmowy” , 1999 nr 26/27.

„Studia Filmoznawcze”, 2009 nr 30.

Alicja Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań1998.

Maryla Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich: problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.

Marek Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa, Poznań 2014.

Jacques Aumont, Michel Marie, Analiza filmu, Warszawa 2011.

Siegfried Kracauer – Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, Warszawa 1975

Rick Altaman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.